Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

27.4.07

OCTOGENERIAN LOVE

JESUS FUCKING CHRIST

Ti 'di gweld youngatheart.com ?

Do.

Wel, be ti'n feddwl?

Ten i moyn ffwcio Mother, nelen i!


Ffac, ti 'di gwel' hon te?

Hon? Meic yw hwnna 'chan


56 year old Woman
Looking for Men
Living in Harlech, Gwynedd....edrych fel Steve IrwinFi lico rhai skinny.

Beth am hon te?
O, blourghrrrryyyy....neis...


"I AM A PERSON, JUST LIKE YOU...."

Ten i just 'di meddwl am rapo tra'n ca'l y wedgie 'na lle nes i golli bollock, falle bydde ddi'n go wahanol arna'i heddi...
PAID A FFACIN CECRAN GW BOI!

Ond Mamg-uuuuuuuuu, fi'n achwyn achos bo willy fi'n rhoi dolur....RHYW MAWR BYW - HEN, OND DAL YN FYW: Fi ishe menyw "mature", "profiadol", "aeddfed", sy'n gallu cwcan cacs. Ie, "pydredig", plis. Ffoniwch nawr. Nage Mamgu, ffono. Glou fach: 01267 232000

Libellés : , ,

3.4.07

PWY TI'N GALW'N BUGEL?
RHYW MAWR BUGEL BYW: Odw odw, whilo am bach o ffani. Ie ie, pwy all feio fi? Na na, sai'n cachu'n bans......Wel, dim ers tro...............Wel, ddo........'Dyw mo hyn yn myn yn dda............O wel...............Mam-gu? Rhowch ring Mamgu: 01267 232000

Libellés : , , ,

'How close does a biker have to be before you see them?'

Here?Here?,HERE?

FFACIN ADVERTS, ffacin teachers, ffacin holidays, ffacineeeeeeel
Yyyyyyyyyy, a peth ryfedd yw.........esgidiau

SGITSHE FERCH, SGITSHE!


"Ydi trwyn chi'n redeg yn y gofod?"

"SHUT THE FUCK UP YOU TWAT. So ti'n mynd i fynd i'r gofod, BYTH, nawr ca dy ben a 'na dy waith..."

"PAM MAE TRAED YN EDRYCH FEL DWYLO? HA HA HA HA HAAAAAAAAAAAAA"

"Pwy fath o gachu wy ti 'd bo'n cymryd? Y? Yyyyyy? Cer mas...cer mas..."


"Da-ad, ma motobeic..."


"Da-ad, weloch chi'r motobeic yn myn' dan y jeep?"


"Fi'n credu bo chi 'di lladd e Dad..."
"RHYW MAWR BYW: Methu dod o hyd i jwmp? Teimlo fel te hairdressers town yn lleihau? "THINK! Take longer to look for bikes": 01267 232000

Libellés : , ,

11.3.07

VEIN ACADEMY

Libellés : , ,

DEFED WILIAM MORGAN

Dramau Cwlwm yn cyflwyno...

BACHAN MINISTRY OF AG YN DOD ROWND I GOWNTO DEFED MR WILIAM MORGAN

Mr Ministry of Ag: Faint o ddefed 'sda chi Mr Morgan?
William Morgan: Un, dou, tri...

"Reit te...rho dy dro'd ar y step...ie, 'na ni. Nawr dala 'mla'n i'r...'naaaa ni 'chan. Reit te, côd dy beint...gwd, gwd, t'm' bach 'to...nawr gwena..."

Glywes i bo Cornell Campbell wedi ennill y wobr "Artist o Kingston" yng ngwobre RAP 'leni

Jiw jiw, droiodd e lan te?

Naddo.
SEILEJTHEILEJ
Ma fatty 'di bo'n sic 'to..........

"Oi, dere 'ma...be sy'n bod 'da dy ddwylo di? Aa? Agor dy law. NAWR!""O, ych a fi, ca ddi glou fach..."
RHYW MAWR BYW YN FYW AR S4C: Dyrnau dirgel? Dyrnau ffyrnig? Set sy'n edrych fel porno chep? Ie glei. TIPIT.
"O, gwed e 'to."
TIPIT.
"Mmmm, unwaith 'to."
TIPIT.
"Paid bo'n shei..."
TIPIT

FFONIWCH: 01267 232000

Libellés : , ,

17.1.07

FFWRCH YR AST

FFWRCH YR AST
FFWRCH YR AST
FFWRCH YR AST
FFWRCH YR AST
FFWRCH YR AST
FFWRCH YR AST
FFWRCH YR AST
FFWRCH YR AST

12.9.06

FAT IAN EATS POO

Wy' ti 'di clywed am Dr No?

Be? James Bond?

Na. Dr Beetroot.

Beth?

Wy' ti 'di clywed am Manto Tshabalala-Msimang?

Naddo. Manto be?

Manamanbovnsiaradirwal. Ma'i 'di bod n i job hi ers ffacin ages, a MAI DAL 'NA.


NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAW
Beic pert 'da ti Ffaro

Jolch i ti bei....wow funed, gad fi newid gear....NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiAW
Da'th bachan mewn ffrog ata'i pw nosweth a rhoi flyer bach pert i fi.

Do? Be wedes ti?

"Flyers pert 'da ti, gwed 'thai, point five?"

A wedodd e "Ie wir. Wy' ti'n gweithio yn y diwydiant cyhoeddi d'wed?"

"Nadw. Ma point six yn ffacin gwd roach."

Be wedodd e?

Dim byd. Edrychodd e arna'i fel ten i'n mela plant. Ffacinel, fe o'dd n gwisgo ffroc.

Ie, ond dyw na'm yn meddwl bod e'n fwy o fochyn na ti.

Saimo 'fyd.

Gweddiwn

O Dad rho inni nerth...ac antiviral drugs.

Amen.
CYSTADLEUAETH!

CYFLE I ENNILL GWOBRAU HANIAETHOL...YN CYNNWYS...CARIAD, HAPUSRWYDD A HEDDWCH.


CWESTIWN:
PWY GACHODD YN Y CAWL?

Anfonwch eich atebion i: CYSTADLEUAETH PWY GACHODD YN Y CAWL, BLWCH POST 34 LLANELLI.

GEORGE THE BARBER IS A NONSE

O deio deio deio, ma B J Jones Llanbed wedi cau.

So fucking what

LLE GA'I FFACIN TUNIC GO GYFER Y GYMANFA GWED? FFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACINHEEEEEEEEEEEEEEEEEEL.

Byta ar street. 'Na'r ffasiwn d'wrnode 'ma. A divorce-o.

O'dd Mamgu fi 'di shaggo Kenneth Griffith

Sooooo, o'dd Mamgu fi 'di shaggo Kenneth Williams.

Naddo de

Do deFYW MAW "BYW" DE AFFRICA: GAFLLEG, BEETFWT, LEMWN A DASH O COC FI. Ma Manto Tshabalala-Msimang yn Fuwies. Iachawrf wdw i, gyda llaw. Ond paid son am y TB. Just rho fing i fi: 01267 232000

1.9.06

O deio deio deio
O ti'n dost. Ti'n dost.

16.8.06

EIGRAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Wy ti 'di clywed bod Herbert Lom yn dod mas a horror film newydd yn Gymraeg?

Un arall? Ma fe newydd neud 'Eisteddfod: ennill y Goron'. O'n i'n meddwl bod e 'di marw....

Hisht 'an. Ma fe'n 89

O'dd e'n immense yn y Pink Panther.

Aye.

http://www.deadoraliveinfo.com/"There is hardly a film genre that the versatile Herbert Lom has not appeared in...Yet Lom's rather exotic features and mysterious, spellbinding eyes make him the ideal actor for horror pictures..."Dywed Eigra Lewis Roberts....wrth sipian ei gwin....

"Wnes i ddim clywed llawer o beth oedd y beirniaid yn ei ddweud - roeddwn i mewn ofn. Roedd o'n andros o brofiad. Ro'n i'n fucked erbyn 3 y prynhawn. Derbyn cheek gan ryw gont ar ol cwyno bod peint o chwerw yn £3.50 ym mhabell 'Bant a la Cart', ond lwcus i mi, roedd gen i fag plastig llawn caniau o Stella..."
CRYNODEB O ' EIGRAAAAAAAAAAAAAAAAA!' (MOTH THE MOVIE) sy'n seiliedig ar waith Sylvia Plath:"Mae gwyfyn yn cael ei dynnu at fflam. Mae o'n gwybod bod yna beryg ond mae yna rywbeth yn ei ddenu o ac yn ei gymell o i fynd yn nes ac yn nes ac y mae yn brofiad arbennig iawn darllen gwaith Sylvia Plath - y farddoniaeth yn enwedig; mae o'n brofiad arbennig iawn sy'n eich dychryn chi ar adegau mae yna gymaint o ber yn ei geiriau hi fedrwch chi ddim sefyll tu allan, ryda chi'n cael eich tynnu i mewn i'r gwaith yn rhan o'r creu efo hi a dyna pam y dewisais i y ffugenw Gwyfyn gan ddarfod trwy ddweud; Sylvia fel gwyfyni anwes gormesol gwe'r petalau ac mae'r gair gormesol yn air allweddol lle mae'r perygl yna o hyd ond yn rhywbeth na fedrwch chi ddim ymladd yn ei erbyn o."


Sounds great love. Ond lle ma'r organ yn dod mewn iddi?
Doo wop doo wop doo wop doo wop wop ba ba baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Doo wop doo wop doo wop doo wop wop ba ba baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?

Ie.
Dywed Herbert Lom.....


"'Eisteddfod: ennill y Goron'...yw un o'r ffilmiau gorau erioed...ers 99 mujeres gan Iesu Ffranco."


COC Y GATH


"I enjoy doing something completely different, I've written a novel in English this year for the same reason, anything new is a challenge"

Geraint Pillock, Crown winner


BIG FAT POO*DIWEDD*