Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

25.8.04

Syniadau ar gyfer ymgyrchu - Iesu Nicky Grist style

I CHI BROTESTWYR IAITH...TIPS IESU AR SUT MA' YMGYRCHU YN YR OES OL-DDATGANOLEDIG (wel, dau). Wy'n dweud ol-ddatganoledig fel tase 'na fwriad...ond 'does 'na'm bwriad - medre fod yn ol-Johnny Briggs as far as I'm concerned...

1. Dirty Tricks. Ie, dyma lysenw fy Mam, ond hefyd fy nhip (ie, treiglad trwynol o 'tip') cyntaf...

Dechre straeon am bobl...e.e. "Glywes i fod...yn twtch a plant." Gall hwn fod yn ffordd anhygoel o effeithiol o ymgyrchu, ac nid am y rhesymau amlwg yn unig!! Medrwch ddechrau stori am berson / mudiad, a thrwy wneud hynny, achosi rhywun arall i wneud 'eich' protestio yn 'eich lle',

e.e.

Dechre stori am berson sy'n rheoli gorsaf radio...tebyg i'r enghraifft uchod o bosib...yna gwylio holl drigolion yr ardal (outsiders o ganolbarth Lloegr - yep, sdim byd yn well na Vigilante Justice - KEEP IT STREET!) yn protestio tu allan i'r orsaf radio am o leia blwyddyn (neu nes bod anaf neu ...rywbeth gwaeth)...sy'n dod at fy'm rhybudd cyntaf...

****Gwnewch yn siwr bod bach o feddwl tu ol i'r stori, a peidiwch cael eich dal, h.y. peidiwch cachu ar eich stepen ddrws****

2. Llythyrau doniol

Medrwch gael hwyl a sbri yn ymgyrchu - hei, ma rap fan hyn!

Ysgrifennwch lythyr dan ffug enw, gan geisio bod mor hurt a phosib - ma'n rhwydd - a'i anfon at pwy bynnag, gan obeithio derbyn yr ymateb yr hoffech. Yna, mynd at y wasg a dangos pa mor hurt yw pwy bynnag! Rhwydd?

e.e. Anfon llythyr at Aelod o'r Cynulliad yn dweud eich bod yn dir-feddiannwr mawr, a bod diddordeb gennych brynnu ty/ffactri/tir/....yn y gobaith y cewch yr ymateb yr hoffech...fel rhestr o dai ar werth, neu be bynnag. (ie, enghraifft shit, ond sai mo'yn dweud gormod (ie, cop-out) ).

RHYBUDD****Peidiwch anfon unrhyw lythyr shit, neu bydd pawb yn ffindo (to find) mas (ie, idiom anghywir), a bydd pawb yn paranoid, a fydda'i byth yn derbyn ateb i'r llythyrau wy 'di danfon****

Anyway, syniade yw rhain - rhai a ddaeth i'r meddwl pan ar y maes (a'i dileu oherwydd bod Nic ishe cadw ei dy a'i we fan. Eto, ma'n flin da fi Nic). Felly, byddwch yn wyliadwrus - eto'i gyd, gyda digon o baratoi, pwy a wyr be sy'n bosib...