Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

3.12.04

HWYR, OND PWYSIGDraw dros y don mae bro dirion nad ery
Duw nag unrhyw ddiawl menter iaith.

Ynys afallon sy felly
RHYW MAWR BYW: 01267 232000