Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

11.1.05

HUTT RHY BERT I'R CYNULLIAD

Cafodd Jabba'i di-swyddo ddoe oherwydd ei bod yn "rhy brydferth" i gabinet Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mewn datganiad i'r wasg dywedodd
"Mi fyddai'n canolbwyntio ar fy ngyrfa modelu o hyn ymlaen".
Nid oedd Rhodri Morgan ar gael i roi sylwadau celwyddog am ei reswm dros ddi-swyddo'r fint, gan ei fod rhy brysyr yn b'yta' cacs. Ond dywedodd ei wraig "Ma 'di bod yn mela'i hunan yn silly ers iddi ddechre whare drums 'da band Alun Michael Jackson. Hi sy'n whare drums ar titles Eastenders. O' chi'n gw'bo' 'na? Na. Ffacin journos."
Dywedodd Martin Morris o Gyngor Sir Gar "Fi'n fach fel Mark James. O'dd Hitler yn fach 'fyd. Ond o'dd e ddim yn lesbian fel fi. Do, glywsoch yn gywir. WY'N LEZZZA."
Diolch yn fawr Martin. Os am gysylltu gydag ef ffoniwch 01267 234567 a gofynnwch am dwat bach, na nid Mark, y llall.

TREISIAD LAN PEN-OL: 01267 234567
RHYW MAWR BYW: 01267 232000