Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

15.2.05

WNCWL DEWI'N CA'L TRI MIS O JAL

Cafodd Wncwl Dewi ei ddedfrydu am dri mis o garchar ddydd Llun, wedi iddo ddweud bod plentyn off advert newydd y llywodraeth yn "ciwt". "Mochyn" oedd yr unig beth oedd ei Fam yn medru dweud yn dilyn y penderfyniad i gloi'r mochyn lan.

Dywedodd un llygad dyst (ie 'na ni, brawd John Bont) fod Wncwl "cadw fe bant o'r plant" Dewi wedi bod yn "nyts" yn ddiweddar, yn enwedig yn dilyn trychineb y Tsunami, lle bu'n llawen iawn, os rywbeth, yn RHY llawen oherwydd yr holl luniau o blant (am ddim) oedd yn y paurau newydd dyddiol.

Yn amddiffyn, dywedodd Johnatan "sick-o" King, "O, c'mon, ni gyd yn ffansio plant bach - na pam ti'n (wrth bwyntio at yr heddwas yn y cornel) ffansio Kylie 'an. Ti yn gwybod mai bachgen 12 mlwydd oed o Lansteffan yw body-double hi yn rhan fwyaf o'i fideo's? Ma bach o Wncwl Dewi ynom ni gyd. Ac os ddim, dylai fod." cyn cael ei gario yn ol i'r ddalfa.

Dywedodd John Bont ar ran y CPS bod Wncwl Dewi'n "sick-o" llwyr, a nid "moment wan" o'dd galw'r bachan bach yn ciwt ond "tostrwydd na fedrai electric shocks ca'l gwared". Yn dedfrydu, ni fedrai'r barnwr (oedd yn meddu ar dash) weld fel y medrai gadw Wncwl Dewi allan o'r carchar, a rhoddodd dri mis iddo straight away am weud shwt beth. "FFACIN MOCHYN"RHYW MAWR BYW: 01267 232000