Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

24.8.05

Heddi yw'r diwrnod. Fi'n mynd i dopo'n hunan heno...

"Haia, shwd wy ti?"
"Gwd, a chi?"
"Iawn. Och, ma gwaith yn boring."
"Ffac, odi. Be sy'n newy'?"
"Tits a ffani."
"Ie, ond tits a ffani beth...?"
"TITS A BLEW A FFANI GO LEW."
"O, Mamgu...STOP IT!"


"T'wel, sdim byd yn well na dyhuno'n bore yn tagu ar deth."
"Wy ti ar dy teth bed?"
"HA ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ti ishe sioe ar S4C?"
"Bydde hwnna'n lyfli. Diolch Dad."Tina Turner...yn cyflwyno....ffilm y ganrif...yn seiliedig ar lyfr Moc Morgan, sy'n son am y problemau o redeg fferm gyd-weithredol 'da Ike Turner, Trevor off Eastenders, Dr Geraint off PYC, Huw Chiswell a merched meddw o'r Royal Welsh Show sy da cryse polo 'da "Hop on baby" ar eu cefnau (odd ddim yn disgwyl cyment o 'sgwydad)...."Yn Ol E-Layover." Noddir y ffilm gan Cacs Ena.Glywes ti am y boi dorrodd 'i fraich e bant achos bod e di meddwl am 'i fam e pan odd e'n tygo?
Druan bach.Buodd son bod e'n mela'i fam.Derec, paid.
O'n i'n dreifo trw' Cloigyn a Pontyiets heddi a ffaaaaaaac ma'r ddou le'n salw. Gwd hanes. Shit yn y glaw.
O MY GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD HI I FOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD.

ACID+TOWN+BROWN+TOWN+MDMA+COKE+BOOZE+BASE = DAL SOWND PERO, MA DY FAM AR Y FFORDD!!!

"Ma-a-a-a-a-am?"
"Beth?"
"O's rock spar 'da ti?"
"Fuck you son. Cer i Burry Port."
Cerwch i'r CAAOOOOAAAAAAAAAWDOR yn Llandeilo. Ie, Y CODOR. Llawn dickheads 'da arian. Ma'r 'stafelloedd 'da themes like cestyll yr ardal like, a fi'n dod o Castell Nedd, so sdim ots da fi os ma nhw'n sillafu Cydweli with a FUCKING K, cos fi ddim yn siarad Cymraeg tan bo Ti'n hopeless yn sticko camera yn chops fi like.
GWYL BIBE PENCADER......yn cyflwyno pibe'r ardal....a phibe o dramor hefyd....yn yr Wyl Ryngwladol....PIBE JOHN LLANFIHANGEL. Ffaaaaaaac, ma swn da 'da'r pibe John.
Fi ishe cachu ar chips ti. Na, dim ti.


Pwy yw'r boss d'wed? PWY YW'R BOSS? Ti'n rhoi dy dro'd lawr unwaith ma'i drosto. Pwy ti'n feddwl wy ti? Caryl?


Sut mae ysgrifennu can Julian?

Wel, i mi, medr can ddod i'm meddwl dros nos, hyd yn oed mewn breuddwyd, lle daw'r geiriau, y gerddoriaeth, y rhythm a'r siambori i gyd yn un miri yn fy mhen uffernol o ddisglair a basiodd radd phd wythnos d'wetha. I mi, can yw profiad. Ma ysgrifennu can fel cymryd smack yn y capel. Rydw i'n hoffi clywed plentyn yn chwerthin ar y tren, yna clywed hen ddynes yn cwympo ar lethr sgio Llangrannog ac yna dyn busnes o Fangor yn cael blowjob da Greek tu ol i Spar. Dyma be sy'n creu yr awyrgylch berffaith ar gyfer ysgrifennu can wirioneddol dda fel Aborigine gan Dafydd Iwan. Glywes i bod Gwenda Owen yn cau 'i hunan mewn stafell da gitar, stol a dou fwced go gyfer 'i busnes am fis solet, a 'na fel ma hi'n dod lan 'da'i stwff. Genius.

"La la la la, ti yw fy heulwen..." Ysgrifennais y gan yma ar ol clywed cerdd yr anfarwol Dic Poen John am iselder ysbryd gwragedd fferm Llangyndeyrn. Yn sydyn reit, da'th ton i'm meddwl, a'r funed nesa, odd y 16hour long epic "Ti yw fy heulwen" lawr ar CUBASE mate fi sy hefyd yn chwarae y Pigshit Pipes ar yr anfarwol "Ti yw heulwen" sydd off yr album "T. J. HEULWEN".

Lwc odd cyfarfod Iesu Nicky G-man, ac ers i ni ddechre rhoi geiriau lawr ar bapur, mond pethe da sy di dod o'r berthynas. Gan gynnwys rhyw mawr blewog. Mae e'n deall geiriau, deall cerddoriaeth, ac yn bwysicach o lawer, deall caneuon, lle mae cyfuniad y ddau, geiriau a cherddoriaeth yn hollbwysig. Mae e hefyd yn deall pobl. Yn enwedig pobl twatty, sy'n credu bod ail bobi pethe chwyldroadol y 60au yn brill. Felly, mae di sylweddoli pwysigrwydd y farchnad i'm cerddoriaeth anhygoel. A fedrai'm diolch e digon.


FAINT O SEX SY'N MINAFON?Sexy Minafon?


IE.YN BARN MISH 'MA:

Detholiadau, a beirniadaethau shitty o lyfrau'r Haf:

Glen Campbell - "Saunders Lewis paid me money to strip." Glengowershower Lolfa: £2.17

"Iawn yn jaaaal. O'n i'n hoffi Glen yn son am Saunders yn dweud bod Aber fel byw mewn "uffern rhwng mor a mynydd". Odi e di gweld Cape Town erioed? 'Na beth yw blacks!" Hafina Clwyd.

Beti George - "How I learned to love the Dons." Beti in Southampton. Gomer: £0.18

"Beti lost control in the early years of her radio show. Gwynfryn never really got over the disappointment of failing to catch VD in University." Dei "Nice but Fat" Toms.


RHYW MAWR BYW: Pyrfyrt. Dal yn byw 'da'i Fam. Fi'n really neis iddi 'fyd. Er bod hi di marw ers 15 years. Athro yn yr ysgol leol. 20 years service. Heb fawr o ddiolch. Ceisio anghofio'n mherthynas d'wetha' 'da disgybl o flwyddyn 9. Odd Celfin yn bastard bach. Os o's diddordeb 'da chi, ffoniwch: 01267 232000