Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

17.8.05

Maer Tref Llanelli'n penderfynu ail enwi'r dre'n SHITCLOUD

Ers blynyddoedd bellach, adnabyddir Llanelli fel 'rough diamond' Sir Gaerfyrddin. Lle bu'r Gweithfeydd Tin a Chopor, heddiw, ceir mamau sengl yn pwsho'u shits bach rownd y lle mewn trolleys. Ond yn dilyn sawl cyfarfod cyhoeddus yn ddiweddar, cafwyd gwrthwynebiad chwyrn i ddatblygiadau newydd Parc Arfordirol y Mwwwwwwwwwwwleniwm (Hawlfraint Meryl 'Danne Pren' Gravell) sy'n cynnwys cwrs golff Machynys (lle cynhelir cystadleuaeth cwpan ryder i'r cock-handed, spastics a menywod wythnos yma) a fflatiau crand (i'r bois rygbi lleol).

Daeth gwrthwynebiad y datblygiadau i'r golwg yn dilyn datganiad yn y wasg gan y Cyngor fod Llanelli'n "...edrych yn bert...". Mewn ymateb cyflum, ond ffiaidd, aeth trigolion yr ardal (sy'n gwybod nad yw Llanelli'n bert) ati i ffurfio'r grwp pwysedd "Turks Keepin' Llanelli Like It Is" - sydd wedi dechrau taflu eu slops ar y stryd mewn protest. "Dyma'r unig ffordd y medrwn gadw Llanelli fel y mae...i bobl Llanelli" dywedodd llefarydd ar ran y grwp.

Oherwydd anghysondeb i nodau ac amcanion y grwp pwysedd newydd, ni wyr Cyngor Sir Gar pwy na beth i alw'n bert neu'n salw bellach, gydag un cynghorydd o'r cabinet yn honni bod Meryl Gravell yn "...sexy biatch". Ie, Meryl o'dd honno.

Pwysleisiodd y llefarydd ar ran "Turks Keepin' Llanelli Like It Is" fod yr ymgais i ddod a datblygiadau newydd i'r ardal yn "...fake & cheap..." a cymharodd y newidiadau yma gyda "...chaneuon Pete Waterman...". Nid yw'r "locals" fel eu gelwir, yn hapus gyda'r datblygiadau newydd oherwydd nad oes modd iddynt ei fwynhau i'w lawnder gan ei fod yn tarfu ar brif ddiddordebau trigolion y dref, sef yfed ganol dydd, crasu a rygbi.

Mewn ymateb i'r "scum" dywedodd y Cyng. Gravell "bod angen boddi gypsies." Honnodd nad oedd modd i Lanelli fod yr un peth eto yn dilyn ymadawiad Meistri'r Gweithfeydd a'u arian a'u pwer, ac mae'r unig fodd i'r dre adfywio'i hun oedd i ddatblygwyr mawr o dramor (tu allan i Sir Gaerfyrddin) dreisio'r Cyngor Sir cymaint a phosib..."..a fi'n enwedig."

Mochedd.

Oherwydd bod taflu slops ar y stryd wedi dod mor boblogaidd nes ei fod yn brif ddiddordeb hamddena'r dre', penderfynodd Maer y Dre', Tonny Cockles, wneud camau i ail enwi'r dre yn SHITCLOUD. Er bod gwrthwynebiad gyda rhai o grach y dre, rygby players, Ray Gravelle ac Angharad Mair (sy'n byw ymhell i ffwrdd), penderfynodd Cyngor Sir Caerfyrddin a Meryll Gravell i dderbyn cynnig y Maer (sy'n convicted rapist).

SHITCLOUD

RHYW MAWR BYW YN SHITCLOUD?: Fi'n casglu cocs (cocos) yn fy amser sbar, ond whilo am focs i fi. Hi hi hi. Wy ti'n gallu codi'n fore? GSOH? Shwd wy ti'n handlo rhidyll? Ffansi holiday? Bob dydd ar y traeth? Rho ring. Ma ishe rhywun arna'i i gadw engine y Bedford Rascal i fynd pan wy'n hol cocs o'r mor. Dweud y gwir, ma'n gefen i'n dechre mynd, felly fi'n whilo am fenyw gryf i gasglu cocs drosta'i. Ffona glou, cyn bo mam ar y ffon: 01554 007007