Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

7.11.05

Iolo Wild Whales

Ffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacinhel.

HAWS PRYNU SMACK 'NA GWAIR o'dd enw cyfrol cynta' Iolo Morgannwg lle trafododd ei rwystredigaeth gyda marchnad gyffurie town, gan gwestiynnu'r rhesymeg tu ol i'r fath sefyllfa. Rhesymeg a dyfodd mas o bethau fel gweld pwrs Iolo "odw fi'n trial edrych fel athro chwaraeon sy'n dangos 'i bwrs i bob merch pubescent yn 'rysgol drwy wisgo shorts tynn", "Wild Whales". Rhesymeg sy'n seiliedig ar y ffaith bo'r boi'n deall ffac ol am fagu ffowls ond ffaaaaaaaaaaaaaac ma mother yn teimlo'n well ers gweld 'i goese.

Diolch byth bod ar y telly weda'i. Well 'na Bellamy. Kerdiff scum.

Go Iolo! Cer am fonopoli arall ar y BBC!

So ti 'di neud y raglen am lefydd tawel i ga'l mwgyn 'to 'an. Ma tair cyfres fan'na. Just n town."Beth yw e am Mici Plwm Joni?"
"Yyyyyyyy...ffani?"
"Iep, ti'n reit 'to."Heno ar WediShmaith - n dilyn straeon celwyddog ar www.celwyddpur.net ma'r seicolegydd tew Jimi Tarbwc yn ymweld a cherrig bedd'u rhai o enwogion Cymru - er mwyn darganfod a ydy'r stori am y bedd-latrata'n wir. (Wwwwwwwwwwwwwwwww). Hefyd ar Wedi Shmaith...

....ma Alun mas yn bod yn nawddoglyd 'da rhyw ffycyr dibwys arall

...a ma Daloni (bron yn ddaioni) Metcalf yn thick as pig shit. Gweler llunie o Daloni yn www.daionidaloni.net54321, 54321,
Chocolate-pooey on the side
54321, 54321

"Joni, fi 'di ffindo jobyn i ti ar www.jobs4loosers.co.uk "

-CACHU AR STEPEN DDRWS

The department of "astudiaethau cachu" at the Univeristy of Poo invites applications for a tenure-track faculty position at the Assistant Professor level in the area of "cachu ar stepen ddrws" to begin July 1, 2006. Specialists in all areas of "cachu ar stepen ddrws" are encouraged to apply. Applicants who are using, or will develop, experimental approaches to understanding "cach" pattern and process will be given priority...

....All qualified candidates are encouraged to apply; however, non-Welsh speakers and permanent residents of other countries will be given priority.

"Poo".


"O'dd Iestyn Garlick arfer marcho Elinor wedi 'ddi ymad'el 'da'r gwr."
"Duw duw"
"'Na gwpwl sexy...os ti'n meddwl am y peth..."
"Maaaaaamiiiiii, fi mo'yn hwdu nawr...""Haia, fi yw artist mwya llwyddiannus Llanegwad. Enw fi yw "Artist Llanegwad". Fi'n cymysgu tywod gyda paent er mwyn creu tirlun "harsh" fel bywyd ar y fferm."
"Ro'dd bywyd ar y fferm yn anodd felly?"
"Wel, na."Sun Ra live in Gwernogle. Tickets: £6. Concessions: OAPs £3, non-Welsh lovers £2"Lle wy' ti Tomi?"
"Fi newydd ga'l 'n arrest-o 'da plisman,"
"PAM??"
"Fi newy' rechen mewn i air-conditioning vent yn Littlewoods, a a'th y larwm bant. Ma nhw wedi gorfod cau'r siop. Mami fi'n ofon Police"
"TI A DY RECHEN TOMI BACH. MA'N BRYD I TI ROI STOP AR Y SGWLCAN 'MA, NEU 'MOND PWDRU TU FEWN FYDDI DI."
"Ond sai yn sgwlcan Mami"
"Gat dy lap fachan. Nawr cer i hol Angel Delight i dy Dad."
WORMS, short eh? Long eh? Everybody's got em eh? I'm on cloud nine - da da da da da da da da LLINGER.


ALBUM NEWYDD ING - TISSUES AND ISSUES, ganol nos...
...o'ch siopau lleol...NAWF!
Disco, disco, discolouration!"Pam bo pob menyw yn Llanelli yn trial edrych fel slag?"
"Oh come on. All ti'm galw pob menyw'n slag. Ma'i mwy fel Brazil"
"Be? Traethau hir, haul crasboeth a phobl cyfeillgar?"
"Yyyyyyyyy, na. Sdim lot o gyfoeth a ma pob menyw'n trial edrych yn sexy."
"Ie, ond ma Brazil yn sexy"
"Ma Llanelli 'da'i dwtshys"
"Wel soi'n twtsh a fi...y? Y? Y? Be ti'n weud?"
"Mami, fi ishe myn' g'tre..."Sdim byd yn wa'th na chaso ffwrch lawr hewl jyst i ffindo mas mai Anti Jen o'dd hi.Martin Geraint yn gwerthu losin llwyd yn Quadrant Abertwwwwwwwwwwe trw'r NADOLIG.
Ticedau'n £100.


Fi mo'yn sex 'da Linda McCartney. Nawr!Derwen a dyfodd i fod yn gelwyddgi yn Siambr Neuadd y Sir. Croeso Meryl...."Ife tan gwyllt o'dd fan'na, neu odi Mamgu wedi saethu'r blac o'dd mas y bac?"
"Ma ofan arna'i taw 'Goodbye blaci' yw hi""Heno ar Radio Cymru, fi Mereid Chopwood fydd yn bwrw golwg ar feirdd ifanc ein bro sydd wedi dod mor agos a hyn...at gyrraedd fy mynwes. Pwy ishe dod tu fewn?"
"Fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi"
"A phwy wy' ti sexy?"
"I'm ewerz Davydd ap Gwilym. I'm ere to smash some pie love."
"Oh, wi'n dwli ar dy acen..."
'Leni'n BARN: Jason Walford Davies sy'n bwrw golwg ar enwe mwy Saesnigaidd i 'sgrifennu cerdd fydryddol Gymraeg; Dr Richard Wyn Jones sy'n bwrw golwg ar pull-overs cyfforddus; ac ein hannwyl olygydd, Bond, ShimonBrookeBondAgeT, sy'n cadw golwg ar ei Tamagochi.

Neis."Yn enw Y Tad, Y Mab, a'r Ysbryd Glan, a fydd gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth bythoedd, A-A-A-A-A-A-A-AAAAAAAAAAA"
"Paid gorffen y bregeth gw boi"
"A-A-A-A-A....Pam?"
"Ble ma dy ffydd di? Y? Sdim rhyfedd bo niferoedd y capel yn disgyn 'da bois heb urddas fel ti."
"Heb urddas?"
"Aye, a ffac ol o'r elfen ysbrydol ar ol"
"Wel beth y' chi ishe te?"
"BYWYD GWELL, CAR FFANSI, JOB SY'M YN GOLYGU FFAC OL, CARIAD (IE, SEF SHELFFO A MYND I IKEA AR DDY' SUL), A CWRDD DIOLCHGARWCH HEB STRIPPERS!!"Na. Ma dwy flyne' ers 'ny?
Be? Ma dwy ers i honna werthu mas?
O's o's.


Positive selling brief:

Engage with customer within first 30hrs
Ask them about the weather
Tell Ryan he stinks of shit
Call his wife a slag
Treat me with some respect
Bring eggs
Champagne for looser
Hinduism will eventually fail
Narrinda failed her task due to her Sick religion
Jill Dando answers the door
You’ve gone too far now
SHORTS TYNN, mor dynn nes bo'r pwrs 'n golwg. Mochyn o foi sy'n lico dangos 'i goese no'th i bawb fel athro chwaraeon yn 'rysgol ond 's'im yn stico'i mewn i kids fel athro chwaraeon. Felly, athro chwaraeon 'da moese yn chwilio am fflanj. Personoliaeth ddim yn bwysig. Arian yn bwysig iawn iawn. Os am goc mowr cadarn, rhowch ganiad i rhywun arall: 01267 232000

Cynghorwyr yn chwilio am gynghorwyr:
Haia, fi'n whilo am EGO. A threisiad. Os am gyfuno'r ddau, ardderchog. Os nad ydych yn medru cyflawni hyn, peidied a dod yn agos. Am wybodaeth etholiadol/losgachol/mympwyol, neu am dreisad bob-ffordd ffoniwch: 01267 234567