Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

17.12.05

Cytuno i dino

Beth? Ti ishe fe lan twll pwps?So ti'n ffyni, ti just yn sad.Beth 'y fi'n mynd i neud 'da'r corff?

Rho fe mewn sach a twla fe off pont ar yr M4 a wotcho lori'n dreifo drosto fe.

Reit.
Orinshyns mowr 'da ti.
Seiz yw popeth gw' girl.Rydw i'n cytuno i dino.MMmmmm, blas wyau yn bore.
Led Zep yw hoff fand Cymraeg fi like.Audrey Hepburn. 'Na beth yw tin. Roien i gec neu ddwy i honna.

Ma'i 'di marw.

Aye.

www.aschristmasyasitgets.net - llunie o Iddew yn arddurno'i dy yng NghaerdyddMilk Chocolate Rounds - £20 (pown) cash?Red magazine - bird mag.Te, chips, menyn, wyau, fflwr, mwy o fenyn, bach o la'th, siwgr, bach mwy o fflwr, a torth plis.
Be ti moyn fi olchi gynta'?

Dy goc?

Pam?

Ti'n golchi dy hun?

Wel...?Gwerthodd Gary gylchgronnau 'da bronnau i blentyn mawr 'da braich araf ond tin fast. Am 50 pence. Rhoddodd yr arian yn ei boced a rhedeg i'r dre i brynu cnou.

"Faint yw'r cnou?"
"I'm sorry, I don't speak Welsh."
Da da da da da.


Be sy'n fawr a'n fach, yn dew ac yn denau, yn hyll ac yn brydferth a'n ddu?

Amryw o sosejiz wedi llosgi.

"Sai lico bois sy'n gwisgo teits..."
"Yyyy, Mr Jones...odi hyn wir yn gorfod bod yn rhan o'r bregeth?"
Rhywbeth funny.
Gwrach, golau a biscedi - nofel yn ymdrin a thrais yn y cartref.

Mae Huw yn ei ugeiniau cynnar, ac wrth gwrs, ma'n hoffi bod yn dreisgar. Gwych. 10/10.


Twat, llo ac olew. Pilfer. Soddgrwth. Crwth. Cont. Cont fowr. Cont y mor. Jeli Wyn.


Rownd derfynol dawnsio creadigol gogledd Sir Gaerfyrddin:

Enw: Jeli Wyn
Swydd: Gwerthu carpets.
Dywediadau: Always keep the receipts.Enw: Geoff Stone
Swydd: Pub landlord
Dywediadau: I work to live not live to work.


Enw: Lasagne John
Swydd: Clown
Dywediadau: Fel ma nhw'n dweud yn Capel, "Fuck it".


Beirniaid: Sue Minxy, Sandra Barnes a Wendy Smith (pencampwr '97).


Cer i'r gegin. 'Mestyn am y gyllell mwya siarp o'r draar top, a cer amdani.


Yahoooooo.
Ffoniwch 01267 232000 am ffurflen gais i Orsedd y Beis. Jar o wyau a chlustie am ddim wrth ymuno. Peidiwch anghofio del y flwyddyn - pansys brwnt menywod pert o dramor. Balwns Mochedd ar werth o'r ogof hefyd.