Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

22.12.05

FFAIR NADOLIG Y BLAIDD

Glywes ti am Helen Mary Hiwj yn y ffair? Edrych i fi fel te hi'n whilo am gefnog'eth.

Ma ishe cefnog'eth ar rywbeth mor fowr 'an!
Y BYD AR BEDWAR: SHWT MA GWNEUD JOURNOZ I EDRYCH FEL THICKOZ

1. RHEDEG AR OL FFERMWYR TLAWD A MEDDW

2. RHECHEN...WEDYN ADRODD YR HANES

3. GOFYN AM FARN THICKOZ

4. PEIDIO CYFLOGI JOURNOZ YN Y LLE CYNTA'
Yn Oes-Oesoedd, A-men.Coleg, protest'o, job, colli'r plot, priodi, bwrw'r botel, crasu'r wraig (ei, c'mon, o'dd hi'n gofyn amdani), mynd i weithio'n y cyfrynge, cachu ar y stepen ddrws, colli tymer yn gyhoeddus, dinistrio bar y Chinks, meddwi'n dod yn rhan o'n bersenoliaeth, dod yn aelod o'r blaid gywir, job newydd - lot o barch. Diolch Duw.

Pyrfyrt bychan ydwyf yn dilyn Iesu Grist
O Dduw rho nerth
-Weles ti 'na? Dwy fenyw'n priodi'n Iwerddon..
-Ie yn Belfast 'an - a'r fuckers yn gweu Britain
-Ei, sdim ots am 'ny, DWY FENYW'N PRIODI...
-A ma Elton John heddi
-Mochyn
-Aye
O'dd son bo honna'n cario plentyn
Ma'i digon mowr!
Hisht 'an.-Hisht-W, Hisht-W. CONCERT YW HWN! OS Y' CHI ISHE SIARAD, CERWCH LAWR LLAWR I'R BAR.

-FFAAAC OFF GRANDAD

-DERE 'MA Y CACHWRPONT NEWYDD I GAERFYRDDIN...ac wedi'r holl ddyfalu...enw newydd.

-Beth yw enw'r bont?

-Pont Pound a Pint in Jolly Tar m'n.

-Naaaaaaaaaaaaaaaage

-Na. Ha! Pont Lesbianiaeth

-Naaaaaaaaaaage

-Na. Ha! Pont y Mewnfudywr

-O naaaaaaaaaaaaaaaaaaaage

-Na. Ha ha! Na, Pont Ffac Off yw hi

-O, 'na be' ddewis'o' nhw'n diwedd te

-AyeFi'n falch bod arweinydd newydd y blaid Geidwadol wedi cymryd drugs bryd 'ny.

Pam te?

O'n i'n marcho'i wraig e ar y pryd.

Jiw jiw. Gwd jwmp?

Ffaelu cofio ffaaaaaaaaac ol. O'n i'n fucked.


Hello?
Helo, Martin Geraint sy'n galw...
Who?
Martin Geraint - kids entertainer - £1 a head - ffaaaaaaaaaaaacin loaded
Sorry mate, I don't speak a word of Welsh
Well, you're missing out then!

Ishe £50 a cachu ar draddodiad? FFONIWCH: 02920484824


£50 i chi am ddiwrnod o hwyl a sbri wrth gachu

Mae ESFFORSHIIIII yn chwilio am bobl twp i gael eu gyrru o amgylch eu hardal lleol mewn car pimp (piiiiiiiiiwmp), wedi gwisgo fel morwyn/pimp, yn dosbarthu taflenni yn hyrwyddo'r ymgyrch newydd - "GWISGWCH LAN MEWN CAR 'DA ESHFFORSHII" sef ymgais y sianel i drawsnewid ffasiwn ein gwlad a'n denu i wisgo fel pimps a hoz, fel ein bod yn priodi a wasto arian ar gec fowr sych.

Bydd 18 car i gyd, mewn convoy...fel Cannonball Run 3...gyda 2 berson ymhob car (pimp a morwyn neu cwsmer a morwyn). Byddai o fantais pe baech yn dwp fel slej...neu'n dalentog (a ddim yn aelod o'r undeb) fel eich bod fel y bwtcheriaid o Bortiwgal neu Pwyl - gwaith 'da graaan a'n ffacin chep.

Os ydych yn rhydd, rhowch ganiad: 02920 484824