Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

22.12.05

MWY O GELWYDD

A glywsoch chi y stori am y tri gwr "doeth" a'r baban o'r dwyrain?

YCH A FIBAAAaaaaaaaaaaachgen a aned drosom ni
ac er ei fwyn ER EI FWYN
fe roddwyd Mab
er ei fwyn ER EI FWYN
fe roddwyd Mab
BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACHGEN A ANED DROSOM NI, BAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....bwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwYMGYRCH MABWYSIADU PLANT O DRAMOR:

Ymunwch a'r ymgyrch i lenwi ysgolion Cymru gyda plant o bob lliw a gwireddu breddwydion pobl fel fi sy' ishe merched foreign looking sy'n medru'r Gymraeg.YMGYRCH DYSGU MEWNFUDWYR CYMRAEG:

Ymunwch a'r ymgyrch i lenwi strydoedd Cymru gyda'r Gymraeg a gwireddu breddwydion pobl fel fi sy' ishe merched foreign sy'n medru'r Gymraeg.


YMGYRCH SYMUD DRAMOR A DYSGU FOREIGNERS CYMRAEG:

Ymunwch a'r ymgyrch i lenwi ffaniz tramor gyda chig Cymraeg a gwireddu breddwydion pobl fel fi sy ishe merched foreign sy'n medru'r Gymraeg.

O ti'n dost. Dost fel ci. Ond ti'n dda'n sniffo - roia'i honna i ti.
YMGORFFORI 'FORY MEWN I HEDDI: SMOKE-ATHON NADOLIGAIDD yng nghwmni King Tubby, Pharoah Sanders a llawer llawer mwy.

Ble a'th Ieuan Rhys?
Gwd point. Jaaal?
Ie, siwr o fod.

Gays Vs Rapwyr - yn fyw ar Challenge TV, 9pm Nos Fercher nesa'. Beirniaid: Lord Tonypandy, Carwyn James a Mici Plwm.

"Yo yo yo, ma'n gwladwriaeth ni'n drewi, wastad yn celu-r gwir - yn erbyn y byd, does na'm heddwch yo yo yo."

"Mi oeddwn i'n brifardd bac in ddy dei ond nawr dwi'n rhy brysur yn bod yn gay. Homo homo homo."

-Maaa-aaaam, pa rai sy'n rapwyr a pha rai sy'n gayz?
-Ma'r gays yn twtch a bois.
"Fi newydd ga'l cachad hiwj yn toilet, a gad'el uffarn o seigen bert yn pipo'n dwr..."
"Yyyyyy...Mr Jones, o's rhaid dweud hyn yng nghanol pregeth?"


Pet Shop Boys a dy Dad di yn iste mewn coeden, B-A-R-DD-O-N-I.
Shwt ma' merch mor bert yn cerdded mor salw? Ma'n edrych fel te'i 'di cachu'i hun. Poo. Mind you, (f)arty iawn.

O Dai, ti'n llawn jocs perffaith.

Na-dwwwww...poo ha ha ha. Ei, ma un 'da fi am Gaz Top, ishe clywed ddi?

NA. SAI MO'YN CLYWED AM Y MOCHYN.-Great show love. Allai ga'l llofnod?
-Iawn. Be weda'i?
-Yyyyyy, blah blah blah, fi'n smello fel Christian Slater/Robert Downey Jr/Huw Chiz late '80s, falch dy gyfarfod, ffac ti'n bishyn pert, blah blah blah blah, wy ti ishe rhywun i roi bys lan dy din?
-FUCK OFF Y PYRFYRT.
-Eeeeeeeeeeeeeeeei, 'sdim ishe bod fel'naaaa 'fyd!


Gary Mabott fu'n bwrw golwg dros nofelau Cymraeg sy'n dechrau gyda "Corcyn" -


Corcyn Dosbarth Gweithiol - nofel gynta' Jiwdas Iscariot yn rhestru be' ma fe'n casau am y Gymru fodern shitty dosbarth canol cachu. Easy read. Fel y Mirror. Just heb y wank material. A'r safon. A'r cyfoeth llenyddol.


Corcyn Twll Pwps - nofel gynta' Twll Pwps sy'n son am y digrifwch a'r problemau o gael enw mor anffodus. Gwych.


Corcyn Topo Gigio - ail lyfr Neville Southall sy'n son am y noson fythgofiadwy 'na pan miss-odd Bodin y ffacin penalty yn y bwyty Eidalaidd.


Corcyn Porcyn - nofel gynta' boi mochedd o Neath sy'n mynnu cered rownd y lle'n byrcs - trw'r amser!


Corcyn Shergar-Turks - nofel gynta' Meryl Gravelle, sy'n adrodd hanes lliwgar Cyngor Sir Gaerfyrddin a'i ffetishiz mochedd hi gyda dirty Turks.


Corcyn Ffac Off - nofel gynta' Dewi Bwyd sy'n ymchwilio hanes twf nofelau cachu sy'n dechrau 'da "Corcyn". Pwysig iawn i hanes Cymru.V ISHE PISH
Ti'n siwr?
V ISHE PISH
Ti'n siwr?
ODW FI'N SIWR BO FI ISHE PISH.
Wel, sai mor siwr. So ti'n edrych fel te ti ishe pish. Ti'n siwr nawr ti ishe pish?
Na. Odw. Na. Wow...odw.
WEL CER I'R TOILET
Anturiaethau Twm Dwl a'i bot pisho:

Golygfa 1 - Yn y maes parcio

Mae Twm Dwl yn estyn am sigaret o'i got ac yn ei thanio gyda Zippo seiz Iddew. Tro at gyferiad y gynulleidfa. Rho waedd.

"What the fuck is going on?"

Oooooooooooooooo, yr eironi dramatig. Och, am ddrama berffaith.Anturiaethau Ieuan Fats yn gwerthu drugs o'i dasci (Rhan 2)

Shwti Ieu, alla'i ga'l tacsi i top dre?
Ti ishe speed?
Na. Just lifft.
Go on. Ma'n chep.
O go on te.


www.cocaffaniz.com am ddet Nadoligaidd

www.pwrpasbywyd.net i glywed y gwirinoedd am fywyd

www.cocynddwrn.co.uk i weld cwmni Cymreig yn gweithio'n galed


Twaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat a phregeth. FI MOR BORED. JESUS. Fi'n mynd i dopo'n hun. Nawr. Wel, ar ol mwgyn.

RHYW MAWR JEW: Am ddathliadau Nadoligaidd gyda blas newydd: 02920 484 824