Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

13.12.05

TITW TOMOS TATS

Hai. Croeso i Art Attack. Heddiw ni'n biso Mamgu tra'n marcho Dadcu o'r tu ol....
Annwyl Sion Corn

Yn Sdeddz blwyddyn nesa'n Abertwwwwwe, pan fydd yr Archdderwydd yn gweiddi "A oes heddwch?" a wnei di sicrhau bod 'na heddwch yn ein byd. Plis.

Yn gywir iawn,

Iesu Nicky GristCorcyn Lan Twll Tin - nofel gynta' Iesu "llawn cachu" Grist.

"Ma Iesu wedi cael llond bol ar drio bod yn bopeth i bawb. Ma pawb ishe peth o'r hollalluog. Nawr. Dyna i chi Mother, y fam annwyl ac effeithiol; Father, cannwyll ei lygad a brenin ei goc; ei fos hyfryd sy'n gwasgu arno am waith yn hytrach na wasto amser yn reito rwtsh ar maes-e; ei frawd hyfryd a'i wejen bert; ei gyd-weithiwr boncyrs - ac mae angen mwy na garlleg a chroesbren i gadw Wncwl "cadwa fe bant o'r plant" Dewi draw. A dyna i chi Ray Gravelle...be ma hwnnw isho tybed? Ie, 'na ni, stori arall am ei rieni...
PWY SY'N GWEITHIO I FUDIAD 'SGOLION MEITHRIN?

PYRFYRTS.O dawel ddinas Be-e-e-thle-e-hem
AhemAdolygiad o Lyfrau'r Nadolig gan Pat Sharpe:

Alun Gibbard How to get ahead in Tinopolis

Nofel sy'n llawn llunie pert o Angharad Mair, adeilad Tinopolis, Llanelli, a ma pwt bach wrth Alun am sugno coc. Ffaaaac ol o dips. Bygyr ol o sylwedd (bach fel pregeth dy' Sul) a ffaaaac ol am y bobl sy'n rhoi job i'r ffycyr. Wela'i ti'n uffern Al. XX

Rhys Evans Gwynfor

Bywgraffiad mawr a swmpus. Paratewch i ddarllen y fersiwn beiblaidd o "Chat yn y Cwps - Saunders neu Gwynfor?" O's point gorffen hi? Fun Hooooooooooouse...


Bethan Gwannas Straeon Lezzaz

Hynt a helynt lesbianz Cymru trwy lygaid dyn tew canol oed boring.

Harvey Bollocks Garn Cock

Hanes Sais yn symud i ardal Gymraeg i fferm o'r enw Garn Goch ac yn dweud "coc" yn hytrach na' "Goch". Doniol ar y naw. Twat o Sais.

Huw Jones A bydd rhywun yn cofio fi?

Huw Jones, Dwwwwwwwwwwr/Sain/S4C fame yn gofyn i bobl Cymru a bydd rhywun yn ei gofio ar ol iddo farw. Ooooooooooo dwt fach.

Naaaaaaaa.

Carcharor WD35672 Hiwmor Wncwl Dewi

Fel rhan o gyfres "Ti bownd o fod yn jocan" gan wasg y Lounge, ma Wncwl Dewi yn dweud jocs uffernol o fochedd am "...gropian lan tin plant bach du mewn pansys bach gwyn." Ych a fi. Diolch byth bod e'n y carchar.

Alun Cairns Cum Soaked Tories Too

Fel rhan o lawnsiad y wefan "Cum Soaked Tories" ma Alun Cairns yn cyhoeddi ei ail lyfr o ffieidd-dra dan deitl lled-clever. Rubbish. Ond os am weld llun o Rod Richards yn mynd lawr ar Felix Aubel (O'Bell) ma'n hen bryd i chi ddod mas o'r "cwpwrdd dillad".

Nia Welsh in a Week Y Cwpwrdd Dillad - fy stori

Nia sy'n bitcho am gypyrddau dillad homosexuals Cymru ac yn dweud bo' nhw'n drewi fel public toilets a bach fel y lolipop sydd am ddim o Little Chef.

Iesu Nicky Grist Pregeth mewn llai na' cachad

Casgliad o "one-liners" a thips ar athronyddu i'r prgethwyr hynny sy'n brin o amser. Ma tips Iesu'n cynnwys - ailadroddwch nes bo' hi'n fantra; marcha gwragedd y deaconiaid; rho dy goc yn y gwin; bwr gered; a paid gad'el y babi gwympo. Chritmas stocking must i "dying breed" Cymru.

Neil Buchanan Titw Tomos Tats

Ie, ma'r boi o Art Attack wedi dysgu Cymraeg...off alcoholic ym Mhontargothi...sy 'di twyllo'r ffycyr yn llwyr. Druan ag e. Allai'm gwneud pen na chynffon o'r peth.

Dianne Parry ULTRA WOMAN

Ex-pregethwr turned trawswisgwr/aig yn son am y boen. Ie, o just fodoli. Dywed ei g/wraig bod hi'n ofn dal llaw ei "gwr" rhag i bobl credu taw lezbianz y' nhw. Fi'n gwbo. Nuts. Mind you atgoffa un o Mamgu - na nid fel'na - o'dd hi wastad yn meddwl bo' mrawd yn drawswisgwr oherwydd ei hoffter i gryse-T polyester pan yn dwtyn. Wrth gwrs, ers colli ei bwrs, ma pob un wedi sylweddoli bod e'n fwy na' just trawswisgwr. Duw duw. Gyda llaw hoffem gymryd y cyfle i labeli'n hun yn ULTRA TARW CIG WRTHODWR. Diolch. Fun Hooooooooouse...

Stifyn Parry As if

Ie, "as if" bod e 'di reito llyfr. Fun Hooooooooooooouse...


BBC a ING Y Byd ar Bedwar - Pedair bwysig

Ma Iesu mewn cydweithrediad a'r BBC wedi cyhoeddi llyfr ar bedair rhaglen a fu ar "Y BYD AR BEDWAR" gan honni bo'r bedair yn bwysig iawn yn hanes diwylliant poblogaidd y Cymry. Y bedair rhaglen sydd dan y chwyddwydr yw "John Bwlchllan yn dod mas"; "Dianne Parry - disgrace"; Brian Phillips ishe sbaddu homoz rygbi Cymru"; a "Lap dancing club Aber". Ardderchog. Llyfr y flwyddyn.


Dewi Bwyd sy' 'di bod yn pori trw'r gwefannau newydd:

www.toponhun.net - tips ar sut i dopo eich hun

www.twmdwl.com - "top" i'r Nadolig? Beth am un drud? Ma un 'na am £450! I'm worth it..

www.twmdwl.net - peidiwch a'i gymysgu a'r uchod - llunie mochedd o Twm sy' fan hyn

www.rhysevans.com - tips ar sut i ddwyn rhaglen deledu off "trainee" sy' newydd orffen llyfr swmpus

www.toriwyfi.co.uk - llunie o'm gwallt hyfryd, a rhai'm o'm cerddi sy'n son am ware darts yn y pub

www.darts.net - i ffans darts

www.cynaliadwy.net - gwastraffwch arian ac egni wrth ymweld a'r safle yma


PESONALS:

Haia. O'n i arfer cyflwyno Fun Hooooooooooooooouse...da da da da da da da da da da da da da da da, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da daaaaaaaaaaaaaaaaaa da da da daaaaaaaaa da daddddd dd ddd daaaaaaaaaaaaaaaa Fun Hoooooooooouse whole lotta fun, prizes to be won - it's a real crazzzzzzzzzy showwwwwwww where anything can gooooooooooooooooo, Fun House...o fuck it...ma jazz mags g'tre.


Hai. Croeso i Art Attack! Ishe biso Mamgu'n tra marcho Datcu o'r tu ol? Ishe rhoi ffon lan twll tin honna? Ishe taenu menyn dros ffwrch Gillian? Ishe bach o fi? C'mon ffoniwch Neil nawr: 01267 232000