Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

22.12.05

TWRCI TEW A TRIMMINGS GO LEW

Be ges ti fel anrhegion Nadolig?

Wel farwodd D'cu rhyw fis yn ol, felly ges i 'i bansys e gyd.

O...neis.

Be ges ti?

YYyyy, rhywbeth tebyg.

Ishe wrap o aids?

Yyyy, na...

C'mon ma'n cwl. Ma pawb famous yn neud e.

Yyyyyyyyyy, o go on te.

Y BYD AR BEDWAR SBESHAL: Live Aids: Gwyliwch y cachwr hunan-gyfiawn Bob Geldof yn prynu cyffur newydd "mwya' hip" y siin off ein dojji dealer (sy'n ymchwilydd bach handi) - am £100 y wrap - just i ddarganfod bod e 'di chwistrellu Aids i'w wythiennau. CYF-IAWN-DER gan PROP-Y JOURNOZ LOIKE.


Now I have a machine gun. Ho-Ho-Ho.
Martin Geraint mewn sgert. Mmmmmmmmmm. A chocolate sauce. A bread sauce.
O paid 'an, ma'n stumog i'n troi...
Wwwwwww, sexy.


Ffac, odd Trisgell 'da talent 'fyd.
-Enwch Top Bands Gwerin Cymru:
-Yyyyyyyyyyyyyyyy, beth am....yyyyyyyyy....
-C'mon brysiwch...
-Plethyn, Cunt chops ac Andy a Twatty Jones.
-Ie, cywir.


Stori Sarrrrrrrrra Elgan yn bildo dream house hi mewn beudy:

O'n i ishe byw mewn beudy ers ffindo mas bo convert-o shedz yn ffasiynnol. Ma'r gwr yn hiwj a'n whare rygbi, so ma mwy o arian 'na sens 'da fe 'fyd. Ma convert-o'n well achos ti'n cymryd darn o gachu a ti'n dechre polisho fe fel bo hi'n amlwg mai ti roiodd dy farc ar y lle. A phan fydd pobl yn galw draw bydd pawb yn gweud "Jesus Christ, 'na feudy posh! Prin bod hi'n amlwg taw beudy odd 'na. Y' chi'n hol dwr o'r ffynnon neu o's taps 'da chi'n ty? Be? Ma gas 'da chi 'fyd. O odi, ma'n handi'n gaea'. " A 'na be fi mo'yn.Ti 'di clywed album newydd Catsgam?
Y' fi'n edrych fel te'n i'n neud brown?
Wel...wy ti ishe'r gwir?
Odw!
Yyyyyyy, odyt.


Ti 'di clywed bo Shan Cothi'n hoyw?
CAaaaaaaaaaaa dy ben 'an
Wir. Weles hi ddi'n ffisto Mamgu
O TI YN SICK
Wir i ti. Ma Mamgu'n shit yn whare whist
Be? Whist? Be' ti'n feddwl 'da hoyw? Yn hapus?
Naaaaaaaaaaage, GAY. Twat.ISHE NEUD DRUGS RUN SAFF? CAR YN RHYDD AR Y 30ain o RAGFYR. GWISGOEDD "CUDD" AR GAEL:

FFONIWCH 02920 484824 am ragor o wybodaeth