Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

4.5.05

SAITH BRYCH AR BAPUR PLEIDLEISIO

1. AINGER - LLAFUR
2. ALLEN - LIB DEM
3. DASAK - CYFREITHLONI CANNABIS CYFATHRACH
4. DIXON - PLAID
5. MACDONALD - UKIP
6. MORRIS - TORY
7. TURNER - ANNIBYNNOL

Wel ffacinhel, o's we saith brych erioed, ffac, dyma nhw. Aelod Seneddol sy da mwy o barch at lwynogod na'i gyd-ddyn (wel, blacks). Lib Dem sy di manejo ca'l gyrfa'n gwneud cock-up ar ol y llall yn Sir Benfro. Hippy o Norflolk sy ishe gweld intercourse yn ca'l i gyfreithloni. Johnny Dixon siwr o reito digon o notes am y cwbwl. Menyw 'da'r UKIP....yn byw yn ffacin Llanybri. CONT. Tory sy'n jocan byw yn fflat y Con Club yn Ninbych Y Pysg er bod e'n byw yn Lloegr, a Nick Turner o Dre Ioan. SIOE GOC. DEMOCRATIAETH YW HYN? FFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC, SDIM RHYFEDD BO NI'N Y GWTER.PERSONALS: DASAK, Alexander Christopher. Haia, fi'n hippy o Norwich sy ishe cyfreithloni cyfathrach rhywiol. Cmon, fi ishe sex trw'r dydd bob dydd (wel, te'n i'n ca'l peth. Neu'n cofio! Ho ho ho). Os i chi lico smoco a sex, rhowch ring i fi ar RHYW MAWR BYW: 01267 232000

3.5.05

FFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACD

Newydd ga'l e-bost wrth Gweneth Champagne yn dweud hello, do you want to spend less on your pills, yn gwerthu viagra a valium. Swollen lips? Yes, I had an allergic reaction over the weekend, and I puffed up like Leslie Ash. Coc y gath. Smoke contains benzine, nitrosamines, formaldehyde and hydrogen cyanide. Ffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaac. Sex on the beach, come on move your booooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooody. Online ordering? Online? Be ffaaaaaaaaaaaaac? Beth yw e am ferched da boozy breath? Pam i fi'n ffindo na'n sexy? Marc cwestiwn. Be ffac sy mlan da fi? Pam ffac i fi dal fan hyn? Cont o beth. Cont o hippy'n freak-o fi mas tr'w weud "I have problems". Cont. Elinor dressed to impress. Ti'n ffacin angladd gw girl. Sneb yn gweud mutton dressed as lamb d'wrnode 'ma, mond ffaaaaaaaaac ma Mamgu'n sexy. Ffaaaaaaaaaaaaaac. Trwser dwgyn 'fale. Ffaaaaaaaaaac. Shffffffit. PC Coc Mowr Du. Awsome o lame? AWSOME O LAME? Ti'n siarad fel 'na 'da Father? "Rho dy grys yn dy drwser gw' girl, a paid trial siarad pan ma dy geg di'n llawn pish" wedodd Mr Price y piss-head pan daflodd y ddafad dros y banc Natwest. "Ti'm yn seriys?" wedodd Mwgwoldanana y corach tal odd yn dala'i goc. "Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaa naa na na na na na na naaaaaaaaaaaaaaaa" wedodd frynt man Kula Shaker odd yn tyn nu llunie brwnt. Cont o foi. O Bontargothi'n wreiddiol. Pound a pint in Jolly Tar m'n. My father works in Boots behind the perfume counter. Yes, he's the yellow motherfucker. Ya yella? It's a Spanish dish. Bunch of cunts. Franco? Naaaaaaaaaaaaaa na na na na na na na na naaaaaaaaaaaaaaaa. Ma'r bois yn mynd mas ar y piss, ma'r bois yn mynd mas ar y piss. Gem o darts, a scampi a chips. Ma'r bois yn mynd mas ar y piss. RHYW MAWR BYW: 01267 232000