Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

17.8.05

Maer Tref Llanelli'n penderfynu ail enwi'r dre'n SHITCLOUD

Ers blynyddoedd bellach, adnabyddir Llanelli fel 'rough diamond' Sir Gaerfyrddin. Lle bu'r Gweithfeydd Tin a Chopor, heddiw, ceir mamau sengl yn pwsho'u shits bach rownd y lle mewn trolleys. Ond yn dilyn sawl cyfarfod cyhoeddus yn ddiweddar, cafwyd gwrthwynebiad chwyrn i ddatblygiadau newydd Parc Arfordirol y Mwwwwwwwwwwwleniwm (Hawlfraint Meryl 'Danne Pren' Gravell) sy'n cynnwys cwrs golff Machynys (lle cynhelir cystadleuaeth cwpan ryder i'r cock-handed, spastics a menywod wythnos yma) a fflatiau crand (i'r bois rygbi lleol).

Daeth gwrthwynebiad y datblygiadau i'r golwg yn dilyn datganiad yn y wasg gan y Cyngor fod Llanelli'n "...edrych yn bert...". Mewn ymateb cyflum, ond ffiaidd, aeth trigolion yr ardal (sy'n gwybod nad yw Llanelli'n bert) ati i ffurfio'r grwp pwysedd "Turks Keepin' Llanelli Like It Is" - sydd wedi dechrau taflu eu slops ar y stryd mewn protest. "Dyma'r unig ffordd y medrwn gadw Llanelli fel y mae...i bobl Llanelli" dywedodd llefarydd ar ran y grwp.

Oherwydd anghysondeb i nodau ac amcanion y grwp pwysedd newydd, ni wyr Cyngor Sir Gar pwy na beth i alw'n bert neu'n salw bellach, gydag un cynghorydd o'r cabinet yn honni bod Meryl Gravell yn "...sexy biatch". Ie, Meryl o'dd honno.

Pwysleisiodd y llefarydd ar ran "Turks Keepin' Llanelli Like It Is" fod yr ymgais i ddod a datblygiadau newydd i'r ardal yn "...fake & cheap..." a cymharodd y newidiadau yma gyda "...chaneuon Pete Waterman...". Nid yw'r "locals" fel eu gelwir, yn hapus gyda'r datblygiadau newydd oherwydd nad oes modd iddynt ei fwynhau i'w lawnder gan ei fod yn tarfu ar brif ddiddordebau trigolion y dref, sef yfed ganol dydd, crasu a rygbi.

Mewn ymateb i'r "scum" dywedodd y Cyng. Gravell "bod angen boddi gypsies." Honnodd nad oedd modd i Lanelli fod yr un peth eto yn dilyn ymadawiad Meistri'r Gweithfeydd a'u arian a'u pwer, ac mae'r unig fodd i'r dre adfywio'i hun oedd i ddatblygwyr mawr o dramor (tu allan i Sir Gaerfyrddin) dreisio'r Cyngor Sir cymaint a phosib..."..a fi'n enwedig."

Mochedd.

Oherwydd bod taflu slops ar y stryd wedi dod mor boblogaidd nes ei fod yn brif ddiddordeb hamddena'r dre', penderfynodd Maer y Dre', Tonny Cockles, wneud camau i ail enwi'r dre yn SHITCLOUD. Er bod gwrthwynebiad gyda rhai o grach y dre, rygby players, Ray Gravelle ac Angharad Mair (sy'n byw ymhell i ffwrdd), penderfynodd Cyngor Sir Caerfyrddin a Meryll Gravell i dderbyn cynnig y Maer (sy'n convicted rapist).

SHITCLOUD

RHYW MAWR BYW YN SHITCLOUD?: Fi'n casglu cocs (cocos) yn fy amser sbar, ond whilo am focs i fi. Hi hi hi. Wy ti'n gallu codi'n fore? GSOH? Shwd wy ti'n handlo rhidyll? Ffansi holiday? Bob dydd ar y traeth? Rho ring. Ma ishe rhywun arna'i i gadw engine y Bedford Rascal i fynd pan wy'n hol cocs o'r mor. Dweud y gwir, ma'n gefen i'n dechre mynd, felly fi'n whilo am fenyw gryf i gasglu cocs drosta'i. Ffona glou, cyn bo mam ar y ffon: 01554 007007

16.8.05

Dim bo fi'n whilo…ond oes 'na gyfleuserau newid dillad babis yn y cyffunie?

Ba - baaaaaaaap. Ma'r byrddau yn troi fel medde'r Sais. A ma Wncwl Dewi nol ar y rampage. "Police are hunting a pervert who dresses up in a huge nappy and ambushes passing women. The man - naked apart from the diaper - hides in undergrowth late at night then brakes cover to ask to his victims: "Are there any baby changing facilities in the area." Ffacinhel. A ma Michael Burke (ie, BURKE 999!) yn dweud bo ni fois yn troi mewn i fen'wod. "We are just sperm donors" medde fe - a mond hanner sbwnc tadcu sy yn 'ngheillie i. Ffaaaaaaaaac. Odd Saunders YN iawn. (a odd mwy o sbync 'da fe!) Y fenyw sy'n gwisgo'r trwser. Mond ffacin hau hade fi dda i. Ffaaaaaaaaaaaaac. A hithe'n ddathliade VJ, a wotcho hen fois yn torri lawr ar TV achos bo rhyfel yn ofer, ffaaaaaaaaac, o'n i yn n ddagre. Best TV Cymraeg ers ages gyda llaw. Ond sdim ffacin rhyfedd mai'r fenyw sy'n gwisgo'r trwser. Gall menyw lefen ar ddiwedd episode o ffacin Eastenders. Pan ma dyn yn llefen - ma hi'n DDIWEDD Y BYD. A ma'r hen fois 'na da dwbwl yn sbwnc i. Ffaaaaaac. "Last month a man was arrested in a public loo dressed as a baby girl in a nappy, pink dress and bib. Police hunting drug users found Wncwl Dewi, with bottles and milk and his hair in bunches." Ma tro ar fyd bois bach. "Britain's only matador Frank Evans has finally hung up his cape - at 57." Ma at least 3 arall 'da ti gw boi. "The ex-kitchen fitter from Salford - known as El Ingles - fought his last bull at Benalmadena on the Costa del Sol. Dad-of-two Frank…killed his first bull when he was 17…" 40 years service 'an. Ffaaaaaaaaaaaaac, gw boi. Ond ma tro ar fyd bois bach. Wythnos y sdeddz odd Huw Jones yn hongian i …feiro…wedi 20 years service 'da S4C. "Yeah, nice speech Huw. Tr'eni bo neb yn ffacin g'r'ndo." Mind you, bachan arall off i'r lladd-dy (ond sdim lot o ots da fi am Huw). Gwd job bo boi tu fas tent Esfforsii yn bwrw peli golff at y delyn, neu fydden i wedi colli'n ffydd yn y ddynol-ryw (pwyslais ar y pwrs), yn debyg i'r boi 'na enillodd Big Brother 5, elen i dorri Iesu bach bant cyn bo rhyw fenyw yn LLADD FI. Ffaaaaaaaac. A ffacin John Terry'n llefen fel menyw yn Anfield 'fyd. Ffaaaaaaaac. A Mattoidz ar Wedi 7 neith'wr. Wel wir. Merch Elinor odd yn edrych fel y reslad ore m'n jiawl i. Ffaaaaaaac. A jiw, ma gwallt Hefin yn straight. Rho dips i Angharad Mair 'an - ma'i gwallt hi dros y siop. Ond ffaaaaaaaaaac ma bwtis bach pet 'da'i. Ffaaaaaaaaaaac, 'drych arna'i, fi fel menyw. Wncwl Dewi a Ashton Kutcher sy di deall hi ch'wel' - dirty adult infantilism fetish sy ishe arno' ni fois, er mwyn neud yn siwr bo'r rhod yma BYTH yn troi, a bod dramau mydryddol Saunders yn cael y clod ma nhw'n haeddu. Clodforwch ei weledigaeth pan sylweddolodd mai MENYW SY'N GWISGO'R TRWSER. FEL 'NA MA'I A FEL'NA FYDD HI (NES BO' HI'N NEWID….ond sai'n gweld 'na'n digwydd…tan bo bois yn bles 'da wanc yn unig…a herio'r men'wod am ein SBYNC)

PERSONALS: Fi'n whilo am fenyw just fel Mother…wel, nid just fel Mother ond fel dirty Mother 'fyd. Ma'n bwysig 'i bod hi 'da twtch o goch ynddi fel bo fi'n twitch-o fel fi di neud o'n funudau cytnta'n y groth. Ma'i hefyd yn bwysig bo "Mother #2" dipyn fwy callach 'na fi, achos yn ol Saunders (sy 'di deall hi!) fi'n mynd i ga'l moment wan (na, nid fel Ron Davies…mwy fel Boris Becker…just llai German) a bydd ishe iddi glau lan ar ol n fess i. Ffanciew for ewere taim.
RHYW MAWR BYW (FI'N BLENTYN ISHE DYSGYBLAETH) : 01267 232000