Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

22.12.05

TWRCI TEW A TRIMMINGS GO LEW

Be ges ti fel anrhegion Nadolig?

Wel farwodd D'cu rhyw fis yn ol, felly ges i 'i bansys e gyd.

O...neis.

Be ges ti?

YYyyy, rhywbeth tebyg.

Ishe wrap o aids?

Yyyy, na...

C'mon ma'n cwl. Ma pawb famous yn neud e.

Yyyyyyyyyy, o go on te.

Y BYD AR BEDWAR SBESHAL: Live Aids: Gwyliwch y cachwr hunan-gyfiawn Bob Geldof yn prynu cyffur newydd "mwya' hip" y siin off ein dojji dealer (sy'n ymchwilydd bach handi) - am £100 y wrap - just i ddarganfod bod e 'di chwistrellu Aids i'w wythiennau. CYF-IAWN-DER gan PROP-Y JOURNOZ LOIKE.


Now I have a machine gun. Ho-Ho-Ho.
Martin Geraint mewn sgert. Mmmmmmmmmm. A chocolate sauce. A bread sauce.
O paid 'an, ma'n stumog i'n troi...
Wwwwwww, sexy.


Ffac, odd Trisgell 'da talent 'fyd.
-Enwch Top Bands Gwerin Cymru:
-Yyyyyyyyyyyyyyyy, beth am....yyyyyyyyy....
-C'mon brysiwch...
-Plethyn, Cunt chops ac Andy a Twatty Jones.
-Ie, cywir.


Stori Sarrrrrrrrra Elgan yn bildo dream house hi mewn beudy:

O'n i ishe byw mewn beudy ers ffindo mas bo convert-o shedz yn ffasiynnol. Ma'r gwr yn hiwj a'n whare rygbi, so ma mwy o arian 'na sens 'da fe 'fyd. Ma convert-o'n well achos ti'n cymryd darn o gachu a ti'n dechre polisho fe fel bo hi'n amlwg mai ti roiodd dy farc ar y lle. A phan fydd pobl yn galw draw bydd pawb yn gweud "Jesus Christ, 'na feudy posh! Prin bod hi'n amlwg taw beudy odd 'na. Y' chi'n hol dwr o'r ffynnon neu o's taps 'da chi'n ty? Be? Ma gas 'da chi 'fyd. O odi, ma'n handi'n gaea'. " A 'na be fi mo'yn.Ti 'di clywed album newydd Catsgam?
Y' fi'n edrych fel te'n i'n neud brown?
Wel...wy ti ishe'r gwir?
Odw!
Yyyyyyy, odyt.


Ti 'di clywed bo Shan Cothi'n hoyw?
CAaaaaaaaaaaa dy ben 'an
Wir. Weles hi ddi'n ffisto Mamgu
O TI YN SICK
Wir i ti. Ma Mamgu'n shit yn whare whist
Be? Whist? Be' ti'n feddwl 'da hoyw? Yn hapus?
Naaaaaaaaaaage, GAY. Twat.ISHE NEUD DRUGS RUN SAFF? CAR YN RHYDD AR Y 30ain o RAGFYR. GWISGOEDD "CUDD" AR GAEL:

FFONIWCH 02920 484824 am ragor o wybodaeth

MWY O GELWYDD

A glywsoch chi y stori am y tri gwr "doeth" a'r baban o'r dwyrain?

YCH A FIBAAAaaaaaaaaaaachgen a aned drosom ni
ac er ei fwyn ER EI FWYN
fe roddwyd Mab
er ei fwyn ER EI FWYN
fe roddwyd Mab
BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACHGEN A ANED DROSOM NI, BAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....bwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwYMGYRCH MABWYSIADU PLANT O DRAMOR:

Ymunwch a'r ymgyrch i lenwi ysgolion Cymru gyda plant o bob lliw a gwireddu breddwydion pobl fel fi sy' ishe merched foreign looking sy'n medru'r Gymraeg.YMGYRCH DYSGU MEWNFUDWYR CYMRAEG:

Ymunwch a'r ymgyrch i lenwi strydoedd Cymru gyda'r Gymraeg a gwireddu breddwydion pobl fel fi sy' ishe merched foreign sy'n medru'r Gymraeg.


YMGYRCH SYMUD DRAMOR A DYSGU FOREIGNERS CYMRAEG:

Ymunwch a'r ymgyrch i lenwi ffaniz tramor gyda chig Cymraeg a gwireddu breddwydion pobl fel fi sy ishe merched foreign sy'n medru'r Gymraeg.

O ti'n dost. Dost fel ci. Ond ti'n dda'n sniffo - roia'i honna i ti.
YMGORFFORI 'FORY MEWN I HEDDI: SMOKE-ATHON NADOLIGAIDD yng nghwmni King Tubby, Pharoah Sanders a llawer llawer mwy.

Ble a'th Ieuan Rhys?
Gwd point. Jaaal?
Ie, siwr o fod.

Gays Vs Rapwyr - yn fyw ar Challenge TV, 9pm Nos Fercher nesa'. Beirniaid: Lord Tonypandy, Carwyn James a Mici Plwm.

"Yo yo yo, ma'n gwladwriaeth ni'n drewi, wastad yn celu-r gwir - yn erbyn y byd, does na'm heddwch yo yo yo."

"Mi oeddwn i'n brifardd bac in ddy dei ond nawr dwi'n rhy brysur yn bod yn gay. Homo homo homo."

-Maaa-aaaam, pa rai sy'n rapwyr a pha rai sy'n gayz?
-Ma'r gays yn twtch a bois.
"Fi newydd ga'l cachad hiwj yn toilet, a gad'el uffarn o seigen bert yn pipo'n dwr..."
"Yyyyyy...Mr Jones, o's rhaid dweud hyn yng nghanol pregeth?"


Pet Shop Boys a dy Dad di yn iste mewn coeden, B-A-R-DD-O-N-I.
Shwt ma' merch mor bert yn cerdded mor salw? Ma'n edrych fel te'i 'di cachu'i hun. Poo. Mind you, (f)arty iawn.

O Dai, ti'n llawn jocs perffaith.

Na-dwwwww...poo ha ha ha. Ei, ma un 'da fi am Gaz Top, ishe clywed ddi?

NA. SAI MO'YN CLYWED AM Y MOCHYN.-Great show love. Allai ga'l llofnod?
-Iawn. Be weda'i?
-Yyyyyy, blah blah blah, fi'n smello fel Christian Slater/Robert Downey Jr/Huw Chiz late '80s, falch dy gyfarfod, ffac ti'n bishyn pert, blah blah blah blah, wy ti ishe rhywun i roi bys lan dy din?
-FUCK OFF Y PYRFYRT.
-Eeeeeeeeeeeeeeeei, 'sdim ishe bod fel'naaaa 'fyd!


Gary Mabott fu'n bwrw golwg dros nofelau Cymraeg sy'n dechrau gyda "Corcyn" -


Corcyn Dosbarth Gweithiol - nofel gynta' Jiwdas Iscariot yn rhestru be' ma fe'n casau am y Gymru fodern shitty dosbarth canol cachu. Easy read. Fel y Mirror. Just heb y wank material. A'r safon. A'r cyfoeth llenyddol.


Corcyn Twll Pwps - nofel gynta' Twll Pwps sy'n son am y digrifwch a'r problemau o gael enw mor anffodus. Gwych.


Corcyn Topo Gigio - ail lyfr Neville Southall sy'n son am y noson fythgofiadwy 'na pan miss-odd Bodin y ffacin penalty yn y bwyty Eidalaidd.


Corcyn Porcyn - nofel gynta' boi mochedd o Neath sy'n mynnu cered rownd y lle'n byrcs - trw'r amser!


Corcyn Shergar-Turks - nofel gynta' Meryl Gravelle, sy'n adrodd hanes lliwgar Cyngor Sir Gaerfyrddin a'i ffetishiz mochedd hi gyda dirty Turks.


Corcyn Ffac Off - nofel gynta' Dewi Bwyd sy'n ymchwilio hanes twf nofelau cachu sy'n dechrau 'da "Corcyn". Pwysig iawn i hanes Cymru.V ISHE PISH
Ti'n siwr?
V ISHE PISH
Ti'n siwr?
ODW FI'N SIWR BO FI ISHE PISH.
Wel, sai mor siwr. So ti'n edrych fel te ti ishe pish. Ti'n siwr nawr ti ishe pish?
Na. Odw. Na. Wow...odw.
WEL CER I'R TOILET
Anturiaethau Twm Dwl a'i bot pisho:

Golygfa 1 - Yn y maes parcio

Mae Twm Dwl yn estyn am sigaret o'i got ac yn ei thanio gyda Zippo seiz Iddew. Tro at gyferiad y gynulleidfa. Rho waedd.

"What the fuck is going on?"

Oooooooooooooooo, yr eironi dramatig. Och, am ddrama berffaith.Anturiaethau Ieuan Fats yn gwerthu drugs o'i dasci (Rhan 2)

Shwti Ieu, alla'i ga'l tacsi i top dre?
Ti ishe speed?
Na. Just lifft.
Go on. Ma'n chep.
O go on te.


www.cocaffaniz.com am ddet Nadoligaidd

www.pwrpasbywyd.net i glywed y gwirinoedd am fywyd

www.cocynddwrn.co.uk i weld cwmni Cymreig yn gweithio'n galed


Twaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat a phregeth. FI MOR BORED. JESUS. Fi'n mynd i dopo'n hun. Nawr. Wel, ar ol mwgyn.

RHYW MAWR JEW: Am ddathliadau Nadoligaidd gyda blas newydd: 02920 484 824

FFAIR NADOLIG Y BLAIDD

Glywes ti am Helen Mary Hiwj yn y ffair? Edrych i fi fel te hi'n whilo am gefnog'eth.

Ma ishe cefnog'eth ar rywbeth mor fowr 'an!
Y BYD AR BEDWAR: SHWT MA GWNEUD JOURNOZ I EDRYCH FEL THICKOZ

1. RHEDEG AR OL FFERMWYR TLAWD A MEDDW

2. RHECHEN...WEDYN ADRODD YR HANES

3. GOFYN AM FARN THICKOZ

4. PEIDIO CYFLOGI JOURNOZ YN Y LLE CYNTA'
Yn Oes-Oesoedd, A-men.Coleg, protest'o, job, colli'r plot, priodi, bwrw'r botel, crasu'r wraig (ei, c'mon, o'dd hi'n gofyn amdani), mynd i weithio'n y cyfrynge, cachu ar y stepen ddrws, colli tymer yn gyhoeddus, dinistrio bar y Chinks, meddwi'n dod yn rhan o'n bersenoliaeth, dod yn aelod o'r blaid gywir, job newydd - lot o barch. Diolch Duw.

Pyrfyrt bychan ydwyf yn dilyn Iesu Grist
O Dduw rho nerth
-Weles ti 'na? Dwy fenyw'n priodi'n Iwerddon..
-Ie yn Belfast 'an - a'r fuckers yn gweu Britain
-Ei, sdim ots am 'ny, DWY FENYW'N PRIODI...
-A ma Elton John heddi
-Mochyn
-Aye
O'dd son bo honna'n cario plentyn
Ma'i digon mowr!
Hisht 'an.-Hisht-W, Hisht-W. CONCERT YW HWN! OS Y' CHI ISHE SIARAD, CERWCH LAWR LLAWR I'R BAR.

-FFAAAC OFF GRANDAD

-DERE 'MA Y CACHWRPONT NEWYDD I GAERFYRDDIN...ac wedi'r holl ddyfalu...enw newydd.

-Beth yw enw'r bont?

-Pont Pound a Pint in Jolly Tar m'n.

-Naaaaaaaaaaaaaaaage

-Na. Ha! Pont Lesbianiaeth

-Naaaaaaaaaaage

-Na. Ha! Pont y Mewnfudywr

-O naaaaaaaaaaaaaaaaaaaage

-Na. Ha ha! Na, Pont Ffac Off yw hi

-O, 'na be' ddewis'o' nhw'n diwedd te

-AyeFi'n falch bod arweinydd newydd y blaid Geidwadol wedi cymryd drugs bryd 'ny.

Pam te?

O'n i'n marcho'i wraig e ar y pryd.

Jiw jiw. Gwd jwmp?

Ffaelu cofio ffaaaaaaaaac ol. O'n i'n fucked.


Hello?
Helo, Martin Geraint sy'n galw...
Who?
Martin Geraint - kids entertainer - £1 a head - ffaaaaaaaaaaaacin loaded
Sorry mate, I don't speak a word of Welsh
Well, you're missing out then!

Ishe £50 a cachu ar draddodiad? FFONIWCH: 02920484824


£50 i chi am ddiwrnod o hwyl a sbri wrth gachu

Mae ESFFORSHIIIII yn chwilio am bobl twp i gael eu gyrru o amgylch eu hardal lleol mewn car pimp (piiiiiiiiiwmp), wedi gwisgo fel morwyn/pimp, yn dosbarthu taflenni yn hyrwyddo'r ymgyrch newydd - "GWISGWCH LAN MEWN CAR 'DA ESHFFORSHII" sef ymgais y sianel i drawsnewid ffasiwn ein gwlad a'n denu i wisgo fel pimps a hoz, fel ein bod yn priodi a wasto arian ar gec fowr sych.

Bydd 18 car i gyd, mewn convoy...fel Cannonball Run 3...gyda 2 berson ymhob car (pimp a morwyn neu cwsmer a morwyn). Byddai o fantais pe baech yn dwp fel slej...neu'n dalentog (a ddim yn aelod o'r undeb) fel eich bod fel y bwtcheriaid o Bortiwgal neu Pwyl - gwaith 'da graaan a'n ffacin chep.

Os ydych yn rhydd, rhowch ganiad: 02920 484824