Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

3.1.06

Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieth? Giiiiiiiiiiaaaaaaaaaay? Na? Beth yw coc-o-borc te?

COC-O-BORC - Italian dish loike, served on a bed of Aberaeron Scampi loike

Cynhwysion:

Coc, o borc.
Pacyn o sacmpi fries (bydd neb yn sylwi)


Dull:

Tynnwch y coc allan o'i bans, a'i leddfu'n slow bach...tra'n pigo o'r bag...yn slow bach...


JONI - PAID SIARAD MOR FOCHEDD AR FORD BWYD- Dwy fenyw'n priodi'n ddiweddar.
- Jiw jiw.
- ... a un yn troi i'r llall, a'n gweud

"Pwy sy'n gwisgo'r trwser?"

"Yr un 'da coese shit. Ahhhhhhhhhhhh."

- Sdim lot oi gariad fa'na.
- Mond sex t'wel. Ma'r lesbianz ma i gyd 'run peth. Mond blydi sex ma nhw mo'yn. Wel, a menyw bert.
- Swno fel fi
- Ie, ond ma coc-o-borc 'da ti Joni.Dou foi'n mabwysiadu dwy ferch fach yn ddiweddar.

"Sdim rhyfedd bo' trais a pethe ych a fi'n digwydd i fenywod."
"Ie, gwedwch chi Dad."
"Wir i ti. YCH A FI. MOCH. BLOODY MOCH."
"Dat 'an!"
Closet homosexual wy ti. Nage, closet transexual. Nage. Closet paedophile wy' ti.

Diolch Anti Jen. Sai'n ffansio chi rhagor. Chi bach yn gas. Nice pair mind.Ma' Dinas nol ar telly
Odyw e?
Na.Beth yw e am teits Joni?
Y whysu sy'n involved?
Ie, ti'n iawn...chwysu.
Beth sy'n bod a Littlewoods?

1. Y smell
2. Yr hen fois
3. Smell yr hen fois
4. Ffaaaaaaaac ol.


I gael yr ateb rhaid gwylio cyfres newydd Dudley: Cwcan ar stepen ddrws "smells like Littlewoods".

MA TOWN YN DIVE - IT'S OFFICIAL.

Mewn datganiad i'r wasg heddiw ma Maer Tref Caerfyrddin yn honni bod y dre'n "dive", a 'mond "pobl fucking nuts..." sy'n dewis byw mewn tref mor "shitty" a bod y mwyafrif yn gaeth i'r dre drwy rymoedd sy' tu hwnt i'w rheolaeth - megis y kids, yr invaliiiiiiiiiiids a'r smack-heads.

Dywedodd yr Aelod Seneddol Nick Ainger bod hi'n hen bryd i bobl sylweddoli mai marw yw unig obaith yr "O-O-Carmarthenites - that's right". Anghytuno wnaeth Adam Price AS...fel bloody arfer!WWWWWwwwwwwwwwwoaaaaaaaaaawwwwwwwwwbodyform, bodyformed for ewe
Mewn ymgais i ymhelaethu ar thema'r trac anfarwol "Cachu ar y Walia", mae Meinir Gwilym wedi dychwelyd i'r stiwdio ar gyfer concept album o'r enw "Dolur Rhydd". Yn rhoi help llaw iddi mae Bobby Sands. Dywedodd mewn cyfweliad gyda'r cylchgrawn "annibynnol" Balm, "Wy 'di pigo mewn i'r stiwdio at Meinir er mwyn sicrhau bod y gwaith o'r safon ucha' posib. Rhaid dechre gyda cachad o safon, cofiwch." Hefyd yn helpu ar draciau mi fydd Jonny Pw-pw, Tomi Seigen, Eric Shit Breath a Kylie Sholen.W MAWR W: "COCK ON A LEAD" - CRAZE NEWYDD CEI NEWYDD : Ffoniwch am ffurflen gais: 01267 232000