Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

19.1.06

FI ISHE NEUD ARIAN FEL DAFYDD IWAN

Be? Trwy dreisio?

Ie. Fi 'da gradd yn politics a ffwcio pobl lan tin. Alla'i ga'l job plis?

Wrth gwrsT-SHIRTS A BATHODYNNAU GWLEIDYDDOL AR WERTH

CYNLLUNIAU'N CYNNWYS:

Odw, fi'n hiliol

Odw, fi'n sell-out fuck

Odw, fi'n un o'r "werin datws" er bo fi'n fodlon gwerthu Mamgu

Na, sai'n gont. Fi just ishe neud bywoliaeth ar gefn rhywun arall

Gwd-O!

bARN – Y GWIRION-EDD

Mae gwefan y cylchgrawn bARN yn LLAWN CACHU just fel y cylchgrawn OND MA'N DDONIOL TU HWNT -

“Welcome to a Free, Welsh Wales!

Where on earth do you have the freedom to think independently? [1]

The freedom to express an opinion? [2]

bARN (the Welsh word for ‘opinion’) is a Welsh-medium current affairs[3] magazine that offers an independent[4] and intelligent[5] response to everything[6] that’s going on in Wales and the rest of the world[7]. For over forty years[8], this magazine has been leading the way with its free-thinking outlook[9], not afraid to challenge the establishment[10] and of expressing its views[11]. With its monthly spread[12] of interesting and incisive contributions by some of the best columnists in modern Wales[13], you’ll find a wide variety of articles[14] on a number of different subjects[15] – including politics[16], current affairs[17], the economy[18], the media[19], theatre, literature[20], sport[21] and much more[22]. Come with us …[23]

Welcome to a Free, Welsh Wales! Welcome to bARN!

“HA HA HA HA HAAAAAAAAA”

“Hisht Mamgu”

“Ond ma’n rial gach yr hwch. HAAAAAAAAAA HA HA HA HA HAHA.”

“Odi, ond hisht-W.”

Tybed pam defnyddio “b” fach? Be’ sy’n bod â “b” fowr?

Wow funed – ges ti ateb 'an - drych -

“Diolch yn fawr am eich ymholiad parthed defnydd ‘b’ fach ar gyfer y cylchgrawn Barn. Traddodiad yw’r ateb.”

TRADDODIAD? TRADDODIAD? What a bunch of cunts! Ma Barn/bARN wedi bod yn mynd ers 40 years, a peth diweddar iawn yw’r cachu “b” fach ‘ma. Annibynnol? Intelligent? FFAC OFF!

PERSONALS: Haia. Bfooks. Seimon Bfooks (chwedl 007). Cymro ôl-fodern (chwedl Saunders Lewis), sydd hyd yn oed wedi dysgu speech impediment Cymro (chwedl adroddwr/aig yn Eisteddfod yr Urdd) er mwyn ymdoddi mewn i’r gymuned (chwedl CYMUNED) heb i neb bwyntio bys (chwedl hen wraig gas) a honni fy mod yn outsider (chwedl Aran). Rwy’n olygydd (chwedl Ned) ar gylchgrawn annibynnol (chwedl bARN) a deallus (chwedl Now Hogia Llandegai) Cymru. Yr unig un cofiwch. Felly, os am bach o Bfooks, come fly with me ar 01267 232000.

[1] Adre; pub; yn fy meddwl

[2] www.iesunickygrist.blogspot.com

[3] Ha ha ha ha ha ha

[4] O, ma’r un ore ‘to

[5] Nage, hon yw’r un ore

[6] Popeth?

[7] Bollocks

[8] 40 years o bARN neu Barn? Mmmm?

[9] Cyfeirir at y rhifyn COCK N BALLS A DATGANOLI – BIG FUCKING HAIRY BALLS. Nol yn gwanwyn ’79. Special pull-out poster o Leo Abse yn ffwcio ceg Gwynfor.

[10] Cyfeirir at y rhifyn PW PW I’R CWIN – ni mor galed yn chopsan y Frenhiniaeth trwy farddoniaeth

[11] Sy’n cynnwys – hoffi Gary Glitter, casau Nelson Mandela, a ddim rhy siwr am John Owen.

[12] Flora

[13] HAAAAAAAAAA HAH AH (peswch) HA HA HAAAAAAAAAAAAAAAAA HA

[14] HA HAAAAAAAAAAAAAAA HA HA HA HA HA

[15] HA HAAAAAAAAAAAAAAA HA HA HA HA HA

[16] Fel un o drafodaethau gwleidyddol maes-e. HA HA HA HA HA

[17] HA HA HA HA HAAAAA HA

[18] HA AAA HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HA HA HA HA

[19] HAAAAAAAAAAAAA HA HA HA HA HA HA

[20] HA AAA HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

[21] HAAA HA HA HA

[22] Pwy? Beca Brown? HA HAAAAAAAAAAAAAA HA HA HA HA

[23] FFAAC OFF