Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

11.1.06

HELO? T-SHIRTS CEIDWADOL? FI ISHE T-SHIRT 'DA LLUN O SAUNDERS LEWIS YN FFWCIO CWNINGEN AR Y FFRYNT, AC AR Y CEFN Y GEIRIAU - "HARE-EEH-AAW TYNGED"

-Ai ai, ti 'di clywed am Lembit?
-Na, beth?
-Ma'n rhoi'r gore i wleidyddiaeth oherwydd i geg cam.
-No way.
-Way.
-Waw.- O be' sy' Iesu?
- Ti'n bert, a ma pans bach secsi 'da ti...ond sa'i ishe ffwcio ffasgydd...sori

CYSTADLEUAETH I'R DALL - BWRW TIN HELEN MARY HIWJ
Na, 'dyw e'm yn galed chwaith.

Beth yw e am teits Bonnie?
Yyy...tits?
Ai, ti si'od yn reit.

"Bu fy mrawd yn gweithio mewn carchar am flynyddoedd, ac ar sawl achlysur cafodd ei ddisgyblu am fod yn hiliol tuag at Foslemiaid".
"Mr Jones, o's rhaid cynnwys y stori 'ma fel rhan o'r oedfa?"
"Be' chi mo'yn te? Gwylio DVDs?"
"'Na. Oni bai mai Cool Runnings yw e."

RHYW MAWR BYW AMRYWIOL: OS Y' CHI'N HOFFI GUNS, GUNS, GUNS A SEX, RHOWNG GANIAD I 01267 232000, A GOFYNNWCH AM FFASGYDD SEXY.


Ie, ie, o's pregeth fod heddi?
Na, just DVD.
Beth yw e?
Son am shwt ma' cynulleidfaoedd capeli'n mynd yn llai ac yn llai.
O...reit...
Ie, a ma cyngor ar gyfer capeli sy' mewn trafferthion ariannol hefyd.
O...handi...a beth yw'r cyngor 'ny te?
Yyyy, sai mo'yn dweud.
D'wed, 'an.
OK. LLADD Y PREGETHWR.
DRAMA NEWYDD AR RADIO CYMRU (YN LLE EILEEN): LIBERAL FUCKED MY GRANNY


- Lloyd George knew my father, Father knew Lloyd George...ond beth am Mother?
- Be ti'n feddwl?
- O'dd e'n bach o gwrcyn. Y Welsh goat 'an.
- Beeeeeeeeeeeth?
- Fi'n siwr o'dd e'n marcho dy famgu di 'fyd. O'dd e'n meddwi ar 'i thats hi. Loved 'em to bits - TITS.
- Biiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeaaath?
- O'dd i Wncwl e'n grydd. 'Na'th e bar o ddaps i fi.
- Biiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeth?
- Aye, y 'Lloyd George Pumps'
- Biiieeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaath?
- Gw' boi mind - da'th i foment fawr 'da'r 'Llanfrothen Burial Case'
- Beth?
- FI'N TRIAL DWEUD 'THO TI BO LLOYD GEORGE WEDI FFWCIO FY FAMGU
- O, 'na gyd? Wel, o leia mai nid Oswald Mosley o'dd e.

Cewch fwy o fanylion am y ddrama hon ar : http://www.philanderers.com/Gyda llaw - MA CARDIFF CITY'N SHAITE. FFAELU BWRW'R TARGED.

FFAELU FFACIN BWRW ARSE HELEN MARY HIWJ HYD YN OED. AHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MIYAGI, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MIYAGI, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MIYAGI TI'N GONT.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MIYAGI,
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MIYAGI,
OO MAI GOD, A DWY GOES BREN, HO HO HOVE ALBION


AGENDA CYFARFOD MERCHED Y WAWR: Y GANGEN FOCHEDD: 11/01/06

1. Materion Personnol (Iawn)
2. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod diwethaf
3. Wasto amser 'da hen gleber wast
4. Ystyried adroddiad y trysorydd
5. Dewis par o dits newy' ar gyfer calendr 2007
5. Gwersi fellatio
6. Dysgu shwt ma' cwcan cacs llawn BARBITURATES, a lladd y gwr useless 'na.
7. Gwersi "teimlo'n sexy" yng nghwmni ING
8. Ystyried materion sy'n codi