Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

26.1.06

KATH, EWE NEED A BIT MORE MUCK LOIKE

Glywes ti am Lembit?
Do.
O.Ffaaaaaaaaaaac we George yn secsi fel cath.
Too right.

Fi newydd pisho pans fi.
Mr Jones, y' chi'n siwr dyle hyn fod yn rhan o'r bregeth?Ti'n ailadroddus, boring a'n ddi-fflach. Te cartwwwns deche 'da ti bydden i'n credu fod ti'n reito i Cnex.
Wel pw pw i ti te.

Cothi and Cream?
Pam bob tro fi'n clywed y teitl fi'n ca'l visions o Willie Thorne yn dod yn gwyneb Roger Moore?

Saimo. Wy ti'n dost?

Pwy yw fferyn ti o'r Blaid?

MMMMMMMMmmmmmmmmm? Bydde hi rhwng Wigley, Cynog ac Adam. Pam?

Hisht an, fi'n trial ca'l wanc.
English
Cunt
Tree
Garden

PERSONALS: Haiaaaaaaaa, enw fi yw Kath. Fi'n dod o Cymru. Fi'n hoffi coffi a canu. Ond sai lico Cothi and Cream. Fi'n hoffi gwisgo crysau rygbi a trochi'n hun. Hefyd, fi'n hoffi ffeito mewn mwd, tarto'n hun lan a cider. RHYW MAWR BYW GYDA V. CARU T: 01267 232000Beth yw e am teits Siani?
Yyyyymmmmmmm? Y bulging cleft?
Ie, ti si'od yn reit.O my god, fi newydd bisho pans fi...
O, ma hwnna'n gret. D'wed e 'to...
G'r'nda di Dadi, sai'n helpu ti i reito comedi cachlyd arall i eshphoarshee.


Linkin Park a Chor Godre'r Aran yn cyflwyno cyngerdd y ganrif - "Na, so ni'n canu, ni just 'ma i ffeito".
'Na lle o'n i neithiwr yn tynnu llunie pyrcs o Kath mas y bac...
Secsi?
Na, dim fel 'ny. Ond unweth gachodd y ci ar 'i gwyneb hi, ges i lot fowr o sbort 'an.

Pa fath o foi sy'n rhoi tystiolaeth yn erbyn ei ffrind?
Yyyyyyyyy, cont?
Ie, ti'n iawn.Ond Da-di, nes i'm twtch a'r hen fenyw
Do de. Ca dy ben y ffacin mochyn.
Ond Daaaaa-diiiiii fi'n gweud y gwir.
G'r'nda 'ma gw boi - ti'n sy'n ca'l y bai. Un restraining order arall a bydd rhaid i fi symud i Norwich.Ti 'di gweld Hedd Wyn? Ma fe'n bfilliant. Ga'th e Oscar nomination.
Am be?
Y ffilm waetha erioed gan fardd am fardd
Jiw jiw.