Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

27.1.06

PWY SY' ISHE WHARE'N GALA (BINGO) I?

Glywes ti am Gary Owen?
Na, pam?
So ti mo'yn gwbo gw boi. Ond weda'i un peth. Sdim rhyfedd bod e'n gwenu trw'r amser.
Weithie fi'n clou'n hun yn fy 'stafell wely, neud lein o coke, a g'r'ndo ar Trisgell trw'r nos.
HA HA HA HAAAAAA. Wir?
Na, sai'n gallu ffordo coke.


Pam fod pob cymeriad ar Pobol Y Cwm yn mynd i'r un car park i dopo'i hunen?
Ma gwd view 'na. Ti'n gwel' goleuade Llanarthur. Rili pert. Gwd lle i dopo dy hun.
Fi'n mynd i golli ti loads. Ie ti. Amser ddei di nol, prioda fi.

Ffaaaaaaaaaaac, beth yw seiz Llanarthur?
Hiwj. Ti 'di bod yn Cairo erioed?Fi'n teimlo fel te'n ben i'n llawn teganau wedi torri.Lle ma' gorsaf Llanarthur?
Whiw, wel....yyyyyyyyyy....ti'n gwbo lle ma Llanarthur?
Na, sori.
Yyyyy, beth am Hewl Llanrthur?
Na.
Sori boi, sdim trw'r dydd 'da fi.


Rydi ti ddim yn deall y cyfarwyddiadau. Raid ti ymhelaethu dy ymennydd. Nid tro bach yw edrych ar ol Mamgu. Raid ti cadw cynllun. Raid ti meddwl y teimladau. Rydi pob peth ti dweud edrych fel y bydysawd. Nid Caerdydd yw canol y byd. Rydi ti angen gweld bydysawd mawr. Rydi fi eisiau cachu ar y mat. Ond yfory fi ishe priodi y mat. Does gen ti ddim mat. Ond mae Anti Jen yn gwerthu gwlan. A ma pob mat da yn gwlan. Paid dweud celwydd. Os ti deall hyn, ti deall popeth.
Fuck, sdim gwaith 'da ti?
Mmmmmmmmm?Weithie, sdim byd yn well na phwl bach ar y crack pipe, eistedd mewn cadair esmwyth a chael Mamgu i dorri dy winedd. "Cofiwch neud nhw'n straight Mamgu."
Pete - wotcha mas, ma' bach o seepage 'da ti rownd dy geg.
Breuddwyd neithiwr o'dd sex 'da fy nghyn gariad eto.
Gwd sex?
Saimo. O'n i'n cysgu.
Wastad yn cooking sherry
Ma dy gwpan di'n llawn, ac mi yfwn pe cawn.
Shwd ma'r pibe ma'n gwitho?
Hwth 'chan.


Fuck, ti'n dead.Drych a Joni'n snots i gyd! Hwth dy drwyn 'chan.
Fi wedi.
Wel hwth yn deidi te.OK, fi sy nesa. Pwy yw hwn - "Cwaaaaaaaaaaaaaaaac"
Fi'n gwbo fi'n gwbo.
Pwy?
Wil Cwac Cwac.
Nage.
Wel pwy yw e te?
Helen Mary Hiwj.
O.
Ti 'di clywed am workout video Helen Mary Hiwj?
Naddo, odi e'n gwd?
Be ti'n ffedwl?


Croeso i Cala Bingo - y bingo alternative


Your daughter’s pregnant and your son’s a thieving bastard, 16. ©OEJ

HAWS!


Fi newydd beswch lung lan. Dyw e'm yn neis.PERSONALS: Helo. Fe'm croeshoeliwyd rhyw ddwy fil o flynyddoedd yn ol, ac ar y trydydd dydd fe'm atgyfodwyd. Nid Barabas mohona'i, ond y Meseia. Mae angen merch arna'i i rannu ei chyfoeth. Pam yn y byd bod ishe advert arna'i, 'mond Father a wyr, ond plis, meddyliwch am yr heddychwr, a'r un sy'n llawn gwirionedd...(Maddeua i mi O Dad)...a'r un 'da coc seiz ceffyl. RHYW MAWR JEW: 01267 232000NAdwwwwwwwwwwwwwww. Sai fel'na.

Beth yw hoff wefannau Tomy Sianco?

www.paidmelamam.net - am lunie gwych o bregethwr yn mela Mother.
www.cwmnidayndwgynjokes.com - aye, fi di clywed hon o'r bla'n.
www.annibynnol.net - am DVDs ardderchog ar gyfer eich capel
Joni, pam bo' dy sgitshe 'di mor frwnt? Wy' ti 'di bod yn cloddio?
SHUT YA CUNT MAM.
JONI Y MOCHYN BRWNT.
Beth yw 'smothie' yn Gymraeg?
Ti.
Plis, ma hyn yn sexual harassment, surely.
O MAI GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD.


Ar faes y gad mas yn Irac (eleni'n unig), bu farw dros 150 o feirdd ein cenedl.
Aye aye. Ffilm arall fan hyn. Rhywbeth fel - Y bardd cwsg dan dywod tramor, Y ddwylaw sy'n cysgu 'da rent girls yn Shagra.

Shagra?

So ti'n nabod bois yr army te?

Nadw.I'm like fuckin super cool like. Like I'm on acid like, all the time like.
Mr Jones, pam yn y byd bod hyn yn ran o'ch pregeth?
Pwy ma angen cysylltu os o's pollethu ar dy goc?
Yyyyyyyyymmm, Mr Jones?
Fun Haaaaaaaaaaaaaaaaawsssssssss
Reit, fi'n mynd.
Go on 'en, bloody wanker
Bydd dim oedfa blwyddyn nesa ar y raaaaaat 'ma.
Gwd. Fi 'da busnes porn plant beth bynnag. Ges i grant 'da Mantaar a Basnaaaas...ac ers 'ny ma' pethe'n ffynnu
Funny? TI'N FFACIN FOCHYN JONES. GA'I TI AM HYN Y BASTAAAAAAAAAAD