Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

7.3.06

BYRFGYRFZ MACKY D'S, SOS COCH, A MINJ

v
FFYCIN BYRFD FFLIW. FFYCIN BYRFGYRFZ A BAPS A FFYCIN STDz.

BETH?

STDz.

BETH?

STDz.

Ti'n dost.

'DA'F BYFD FFLIW.

Ie ie, gwe' ti. Twat.


Mi fyfaf washtad yn bwydo'f geifrf am 5 o'f gloch y bofe.

Beth wy' ti'n bwydo geifr?

Feady Bfek

Jiw jiw.

A weles ti'r Cwin yn chwerthin ar jocs Rhodri Morgan?

Be? O'dd jocs yn araith Rhodri Morgan?

Yyyyyyy....


DETHOLIADAU O LYFRAU'R MIS

CIC-N-FFWRCH yw llyfr newydd Huw Chiswell lle datgelir holl "moves" y bocsiwr o Gwm-Twwwwwwwwwwwwwwwwwe neu ta ble ma'n dod.

"Ffefryn fi yw pan ti'n dyrnu ffwrch a spino'i rownd dros top dy ben di fel twm dwl. What a fucking move." - Gerallt Lloyd Owen

"rhacsyn digon bler yr olwg" - Lefi Gruffydd

"aye, aye, ond beth am y llyfr?"

"llyfr i'r teulu" - Trebor Edwards

"llyfwr tin fues i erioed, ond ma hwn yn ffacinnnnn amaaaaaziooooooon" - Alun Gibbard

"llyfr? Pa lyfr?" - Lee Scratch PerryFUCKING HELL. PRYD Y' FI'N MYN' I DDECHRE ENJOIO BYWYD 'TO?

UNWETH TI 'DI RHOI'R GORE I'R BROWN

FUCK YOU

Ble ma'r dodrefn dosbarth canol cariad?

Yn yr annexe?

Ym mhle cariad?

Yn y rhandy...

Y... rhandy?

WASTAD - BA-BA-RA-BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP


"D-----d-----doop doop - bah-rah-baaaaaaaaaaah-p"
"Scib-scab-dwp-dw-dw-rw-daaaaaaaaa....ooooooooo, D'cu, fi mor falch mai chi yw Sctaman John."Reit te, cinio
Fi mo'yn myn i Macky Ds
Iawn. Ond ma'r tro d'wetha, reit?
Iawn.

Lle ma'r waitress dwed?
Yyyyy....
Sdim ffycin cutlery f'n hyn. Pw' short o fwyty yw'r shop shafins 'ma te?
Yyyyy.....

Ma'i fel mart 'ma 'da'r holl giwo 'ma yn ordro
Yyyyy....

Reit te, be ti mo'yn?
BYRFGYRF MOWRF

Ti'mod pan ti'n wanco, odi coc ti'n troi'n ddu?
Yyyy, Mr Jones, os mai eich bwriad yw difetha oedfa wythnos 'ma, a wnewch chi wneud hynny tu allan os gwelwch yn dda...
Fuck you arse boy, fuck you, fuck Iesu fucking Grist, fuck it all...Amen. A wnewch chi droi i dudalen 115 yn eich llyfr emynnau i'r emyn "Bydd yn wrol" i don hyfryd Elton John a Kiki Dee, Don't go breaking my heart....
MR JONES!Weithie, sdim byd yn well na cwrlo lan o fla'n y TV a wotcho Masters Football am 3 o'r gloch y bore.
Mae Cwmni Teledu Cachu yn Comisiynnu 4 rhaglen newydd ar gyfer wythnos y Sededdz yn Abertwwwwwwwwwwwwwe.

"Fool around with....my druid" fydd yr unig un i'w darlledu wedi i Robyn Lewis gachu ar tapes y dair arall mewn protest anifyr yng nghwmni Meinir Gwilym.

Mr Jones, ydy rhifyn newydd y Tyst wedi cyrraedd y Capel eto?
Na, ond ma llond whilber o born 'da fi. Be ti lico? Tits a ffani? Asian babes? Plant? Paid gweu 'tha'i bo ti lico cocs, wir Dduw!
Yyyyy, Mr Jones, a wnewch chi'r peth doeth ac ymddiswyddo'r funud yma?
Ffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaac off ya cunt. Fi 'da jobyn am oes. Dim bai fi yw e bo NEB yn credu d'wrnode 'ma.
Wel mewn ffor....
FUCK YOU LABIA CHOPS
IAITH? FFFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACINHEL, SAI 'DI CLYWED SHWT IAITH ERS...........................................................................................................................

PAM Y' CHI'N DARLLEN Y RWTSH 'MA? MA'N SHIT.