Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

30.3.06

Fucking technoleg

Wastaaaaaaad yn win chep o Spar
Mae dy gwpan di'n llawn na na gwin chep o Spar
Na na na naaaaaaaa naaaaaaaa na, daaaa daa da da daaa daaaaaaaa
Mi yfwn pob deigryn o'th win chep o SparChips please.
Youwansauceonat?
Sori?
Youwansauceon THAT?
Oooo reit fi'n deall, yes please.
'Nionod wedi meddwiDwi'n 'nionyn heddiw de. 'Nionyn wedi meddwi. WNIONYN.

WIINWNS 'ANHelo Mr Jones. Wy' 'di meddwl am arwyddair newydd ar gyfer yr ysgol. Y' chi'n barod? Daaaaa-da-da-ra-ta-da-daaaaaaaaaaaaaaaa - "MA ISHE I TI BANSO". Wel?

Yyyy, wel ma neges dda 'na, ond efallai bod modd ei chyfleu hi'n wahanol....falle

Wy ti lico shoes newy' fi?

Nadw.
Oes rhywun arall yn ffindo podledu yn air brwnt?
Mr Jones, o's bosib bod modd i chi gadw UN pregeth yn rhydd o'ch nonsence llwyr....
Ca dy ben Ffaro cyn i fi bodledu dy blant di...
REIT, GRYNDA DI TWATTY, FI 'DI GRYNDO I DY GACHU DI ERS BLYNYDDOEDD. A'R FFACIN WRAIG SY ISHE DOD YN LLE CYNTA'. BOB DY SUL FI'N TROI LAN I 'R'NDO AR RHYW DWAT YN POINTO MAS BOD BYWYD RHWYDD 'DAG E CYN BOD E'N CA'L AELOD I NEUD Y GWAITH DROSTO FE 'DA DARLLENIADE CYN POPO FUCKING DVD MEWN I'R FFACIN MACHINE A ISTE NOL. CUNTCHOPSWANKCOCKARSEFIDDLINGFUCKCHOPS


HAIIIIAAAA. GWRANDEWCH SBYNCSION A THITSETAU: Fi'n gryf fel buwch, yn dyner fel oen swci, yn chwim fel pysgodyn a'n drewi fel iar. PWY SY ISHE GWELD HYNNY MEWN TREFN WAHANOL? Y-HY-HYYYY, BRYNTNI GWLEDIG. Ie, fi ishe threesome y buarth, nawr. RHYW MAWR DA-BYW: 01267 232000