Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

29.3.06

MA'N WAITH CALED SUGNO COC 24-7

Odi ddi?
Fuck aye, just 'drych ar dy foss di.
FUCK. Ti'n iawn 'fyd.


Fi'n cofio'r dydd pan o'dd egwyddorion 'da fi.
Wy ti?
Na.BIG BAAAAAAAD TITIES
Bing bong - “Dry side attendant to reception please, dry side attendant to reception.”

Ers pryd ma Bonnie Tyler yn dry side attendant?

Wwww, siw'od 15 years nawr.

Jiw jiw.

Beth ti'n meddwl neud te?

Yyyyy, ffindo job fi'n lico, prynu ty, priodi, ca'l plant, pwsho nhw i fod yn feirdd, ennill cwpwl o gadeirie a wedyn llosgi nhw'n fyw ar tv game show newydd kevin davies - PEIRIAU CADEIRIAU EISTEDDFODOL 1901-2001.

Iawn. Cer te.
Fi 'di bod yn edrych ar Martyn Geraint mewn grass skirt ers 9 mis. FFAITH.


CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN HOSANA
PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER HOSANA
CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN HOSANA IDDO EF.

"Na na na na naaaaaaaa na Haleliwia" - HOI!
ILDIWCH yn enw ca-a-riad, cyn i ti dorri fy nghaaa-aaalon

P-A-R-C-H (CH i chi a fi), darganfod be ma'n golygu i mi, P-A-R-C-H (ch i ni), cymer ofal, look out JCB, hosana fo i mi, hosana fo i mi, sai hyd yn oed yn gweud sana, hooooooooooo, na na na naaaaaaaa na na naaaaaaa na na naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTi 'di clywed am Cadfael?
Na, beth?
Ma'n fynach.
Odi. A...?
O, ti'n gw'bo'.
Aye....ma pawn yn gwbo.
O. Wel o'n i ddim.


Ges 'di hanner owns o heroin yn diwedd?
Na. O'dd ishe tunic newydd ar Mamgu go gyfer y Gymanfa.
Ooooo, reit.
Just fel y ffilms brwnt, ma rhaid ti bisho ar wyneb morwyn unwaith yn dy fywyd...
Yyyyy, Mr Jones, os bosib mai nid dyma'r amser i rannu eich stori.
Fuck you. Pwy wy' ti? Fucking diacon shitty. 'Na gyd.
Be sy di bo mlan da ti heddi te?
LLIO TIN BOSS FI.
O.

Swydd Ddisgrifiad: Jobyn Coc
Rhaid i'r ymgeisydd berthyn i'r panel.
Rhaid i'r ymgeisydd feddu ar sgiliau mab.
Rhaid i'r ymgeisydd rwydweithio dros y ford swper.
Rhaid i'r ymgeisydd droi lan mewn crys t sy'n dweud mewn llythrennau bras - FI YW MAB Y BOSS

Ges di'r job 'na?
Do. Jolch Dadi.

Beth yw dy enw, fachgen?
Dicky Davies.
Davies ife? Mab pwy wy' ti te? Ai mab y Doctor o Borth Cawl? Na? Felly ma'n rhaid mai ti yw mab yr Aelod Seneddol.....na? Ife ti yw mab yr athronydd hoyw, Dicky B. Davies? Na? WEL PWY WY TI? NEB YW'R ATEB FY MACHGEN BACH I. NEB.


Sai'n hwr. Efalle 'mod i'n gweithio mewn swydd.....just am yr arian, ond sai'n hwren. A ma'r ffaith bo fi'n sugno coc y cyflogwr just yn golygu bo fi mo'yn bywyd haws....dim bo fi'n hwr. A ma'r ffaith bo fi'n llio tin y boss just yn dangos pa mor gyfrifol 'dwi....nid pointo mas bo fi'n hwren. A fi wastad yn gwisgo'n deidi i'r gwaith...ond dyw mo hynny'n golygu 'mod i'n hwr...just bo fi'n crefu am bach o hunan barch........... gan bo fi'n hwr heb egwyddorion ers misoedd. Fucking poo.
BA-RA-dA-BAAAAAAA-NA NA NA NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
RHYW MAWR BYW: 01267 232000