Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

13.4.06

MITCH, Y BITCH CAS, A'I BREGETH I'R PASG
Doniol fel ma'r Pasg fod cynnig bywyd newydd i bawb a phopeth.

Bollocks.


Beth yw gwir arwyddocad yr atgyfodiad tybed?


Wedai 'tho chi.


RHYW MAWR BUCANNON: Wel helo. Rwy' wrthi'n cael ysgariad wrth y wraig ar hyn o bryd, a meddwl o'n i y bydde hi'n sbort chwilio am ffwrch Gymreig. Rwy'n chwilio am rywbeth bach tlws yr olwg sy'n hawdd i gymryd mantais ohoni. Os am dreisiad Baywatchaidd, ffoniwch: 01267 232000