Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

5.6.06

FFACIN CARAVANZ A SPACEWAGONZ A FFORBAIFFORZ A FFACIN BANERI'N WAVO A FFACIN OVERTAKING LANES A FFACIN LORIZ A FFACIN TRACTORZ A FFACIN HOUL A FFAAAAA

Wy' ti 'di darllen y stori 'ma yn y Tyst w'thnos 'ma?

Pa un?

Hon, wow funed, darllena'i ddarn mas i ti nawr -

"Mr Williams, d'wedwch wtha'i, ers pryd ma'r ferch wedi bod yn gwerthu blow jobs am bunt?

Tri mis, pam?

Yyyyyyyy, odi ddi'n cymryd e lan tin?

Wel os yw hi fel 'i thad - ODI GLEI"

Paid gweud bo' honna'n y Tyst 'an.

Wir i ti - ma'i 'ma, page 3.

O wow funed. 'Drych ar y dyddiad

Beth?

'Drych ar y ffrynt

Be....o ffacinel, bloody Ebrill y cynta' 'chan, ffacinel, ces i'n ddala mas fa'na.

Do wir 'chan.


Ishe chwarae blog tennis?
.Navarlatilalappopavlovalesbo .T&A.Navaralatilalappopavlovalesbo .T&A.Navaralatilalappopavlovalesbo .T&A


OUT

15 Love


Jiw ma honna'n geino'n bert

Na, ma' hi'n dishgwl

Dishgwl? Ma hi'n 83

Ie, ond ma'i'n briod 'da doctor

Briod 'da doctor? BRIOD 'DA DOCTOR?

Aye.

Fair play iddi.....


Fi'n meddwl bod e'n wrong yn y Beibl pan ma Joseff yn cico off am bo' Mair yn myn' mas a yfed 20 pints pan ma' hi'n dishgwl.

Ie, ond o'dd e'n wrong bod e'n crasu ddi pan o'dd hi'n dishgwl. Falle bydde slap 'di bod yn iawn, ond o'dd dim ishe coes brws...

Ti'n iawn. Fi'n hate-o'r diwedd pan ma' Iesu'n surf-o.

Ie, ond o'dd symboliaeth y peth yn anhygoel.

Dim mor anhygoel a tits Seimon Pedr.

Gwir. Ti 'di darllen y part pan ma fe a Jiwdas yn myn lawr i'r pool hall a ma' nhw just yn cico off 'da'r bouncers?

Aye, a'r bit lle ma Iesu'n gweud, "Fuck off you foreign shitbag...."

Ie, lle ma'r fenyw 'na'n dangos tits hi a ysgwyd 'i hunan wrth fyta jelly

Na, ti'n meddwl am y Coran.

O ti'n iawn 'fyd.

Yyyy? Wel ma d'cu'n smelo fel pish a cino dy' Sul, ond fi 'itha lico cino dy' Sul, er sai mor keen ar pish fyd. Ond yn car ma'n drewi. Smelly'n ty, drewi'n car. Ma'n gadel smell od yn toilet fyd. 'Itha teby i bast danne Blue Minty Gel... 'a bach o cino dy Sul. Ffaaaaaaaaac ma Gaviscon yn ffein 'fyd. 'Da bach o gaws glas a chips. Wy' ti byth wedi trial Gaviscon fondue? Ffac ma'n ffein. Ti byth 'di bod abroad? Na? Os gei di'r cyfle cer i flasu'r flange. a gweud y gwir, ma popeth yn ffeinach abroad. Nawr te, wy' ti mo'yn peth o'r fflan 'ma nawr?

Na. Os mwy o'r Gaviscon 'na 'da ti?

Na, 'mond bacwn.


Ti mo'yn whare golf blog?


FFOOORFfac ma golf yn boring i wotcho.
Araith y cof
yw hiraeth y cyfan.
Hiraeth am y bro
stitute o'r enw Graham.Mair, be' sy' 'mla'n 'da Merched Y Wawr 'leni?

Tanco ffwl pelt gw' girl, nawr wy' ti ishe scampi neu'r ffowlyn?

SCAMPI!
Siolcled poeth plis

Cer mas os ti'n myn' i siarad fel'na.RHYW MAWR BYW: 01267 232000


Wy' ti 'di clywed?
Clywed be?
Ma nhw'n gwerthu Porth Cawl.
Wir?
Aye.

Helo, Samariaid

Helo. Ma Mam ishe gofyn cwestiwn.

Beth?

Odi e'n wir bo' pregethwyr yr Efengyl yn gallu bod yn cunts?

Yyyyyy, dalwch 'mlan funed......


.......helo, wy' ti dal 'na?

Odw odw, wel, odi e'n wir?

Odi.

Diolch yn fowr i chi.