Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

5.6.06

MR URDD 'DA'I BROWN, GWYN A GWYRDD


Dathlu ar ddiwedd Eisteddfod yr Urdd eleni, lle roedd safon y cystadlu'n ffacin ardderchog as per feckin usual. Gyda dros mil o feirdd ifanc yn cystadlu, rhaid o'dd dathlu'r achlysur gyda parti yn y food hall - lle ma' bwyd yn ddrutach na' classy flange. Dim rhyfedd bo'r plant uchod yn cnoi cil - o' nhw'n ffacin starvo. O'dd hi'n four pound am cheese roll! Three pound am ffacin thothej roll. Nuts 'an.


PERSONALS:


Ishe two footed sex? Fi'n dra'd i gyd. Ba-ba-ra-baaaaaaaaap! Dere draw glou, neu bydd hi'n dra'd moch, ba-ra-baaaaaaaaaaaaaaap! Wy' ti rhy fowr i dy sgitshe di? Wy ti ishe bod? Tip bach - cer yn AM. Anywayz, os o's lle 'da fi barco'n dra'd yn dy focs, byddai'n bles iawn. Rho ring 'an. TR'AD MAWR BYW: 01267 232000