Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

10.8.06

PWY SY ISHE WHARE PEANUTS?

"Pan o'dd Mother mas ar y piss flwyddyn d'wetha', welodd hi'r bachan 'ma, a gweud 'thai bod e'n edrych fel penis. Sai'n beio ddi chwaith."
"Ie, ond peanuts wedodd hi."
"Dife?"
"Ie."
"O."Cei di'm rhosys ar lan y mor. Ma ishe tail ar rosod. A tendo.


CACHGI

Eisiau profi eich sgiliau chopsan?

Dewch i gwrdd a'r cachgi go-iawn - mae ganddo bwrs i fagu!


http://twat-clwydwest.blogspot.com/
"FFAAAAACINEL, WELES TI'R BOI 'NA? JEEZUS, A 'I FOLA FE? HIAWJ!"
"FFWCIA'I FOLA FE, WELES DI 'I CHOPS E? JEEEEEEEEZAAS!"
"Gyda dweud 'nny, o'n i lico'i wallt e..."
"Ti'n iawn. Atgoffa fi o Britney a'i Hit Me Baby One More Time, 'mbach...hei, be ti'n neud 'da'r ffon?"
"Helo Doctor? Ma'n frawd i 'di mynd 'to...."


"OND MA LLYGED BACH CIWT 'DA FE!"
"Gwed ti Joni, gwe' ti...."

Fi mo'yn hwdad ar ol y fath luniaeth a llawenydd. AAAAAAAAMEN.

Ffaaaac ma hwn yn shit. Fel Gwilym Owen shit.

Glywes i fod Barry Mcguigan wedi dechre'i ddiddordeb yn y gem achos bod e'n joio rhoi'i goc tu fewn menyg bocso. Ma dal yn joio'n ol bob son. Ffacin bocso.

'Na fel ddechreuodd Tommy Farr...

O'n i'n meddwl taw dechre'n y ffeirie 'na'th Tommy Farr...

Sori, ife Tommy Farr wedes i? Barry Mcguigan o'n i'n feddwl...

Dim Farrah Fawcett?

Be? Barry Mcguigan o'dd yn bocso.
"Ife fi yw e, neu odi Eigra Lewis Roberts yn edrych fel Herbert Lom?"

"Ti yw e. Paid a gweud pethe fel'na, neu bydd yr Archdderwydd yn dy sbaddu di."

"Mmmmmmmm, sbaddad farddonol....."


O Dad, yn fab dedwydd
Y dof, a diolch o'r newydd,
Can'ys o'th law y daw bob dydd,
Lluniau a fideos mochedd."BA-ba-ra-baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap! Weles ti'r glegen 'na? Wwwwwww, o'dd 'i sgert hi lan nes twll 'i thin hi. Gele'i bletad a hanner, a rasbad nes bo'i'n tasgu! Gwd thing an, gwd thang."

"Saimo fel ti'n gallu gweud na am Eigra. Mochyn."

Dywed Herbert Lom...


"Lladdwch Clouseau!"RHYW MAWR 'DA ARCHDDERWYDD WRTH Y LLYW: Hawddamor! Dewch yn llu i faes y brifwyl i gael gwialen gadarn (ac ystyrlon, babi) y pen-ddadi. Mmmmmmmmmm. Cymer bwt arall wrth i mi draddodi llinell groes o gyswllt. Y GWIR YN ERBYN Y BYD, A OES HEDDWCH? 01267 232000