Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

5.1.06

TERRY - FFONA 999, MA' 'DI O.D.-O AR SHERRY 'TO

Meddwad Cachu Pans ar Cooking Sherry?

Beth yw eich ffefrynau chi?
Ymysg fy rhai i mae...
* Tesco Value Cooking Sherry
* Marks & Sparks Elitist Cooking Sherry
* Gin- O, gyda llaw, paid son am y defed ar 'i ddwylo e. Ma'i e bach yn paranoid.
- Iawn. O's hawl 'da fi dorri'i ddwylo fe bant?
- Na.
I'll give you some fucking cnex mate.Dio di bod yn smocio dipyn o'r mwg drwg dedwch?

Eeh Awl Eeh Awl Eeh Awl
Haddaway - yn fyw o Bontargothi...heno. S4CDigidol.

"What is love? Baby don't hurt me. Don't hurt me...no more."

- Un ffordd o gael Wil i'w wely yw denu fe gyda awyren.
- Awyren?
- Sori, awyren wedes i? Hwren o'n i'n feddwl.

Siglo ar y siglen - da da da da da da da da
SHABBA!
Pwrs Sheini ar y jawl a shoes i fatch-o : 01267 232000

3.1.06

Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieth? Giiiiiiiiiiaaaaaaaaaay? Na? Beth yw coc-o-borc te?

COC-O-BORC - Italian dish loike, served on a bed of Aberaeron Scampi loike

Cynhwysion:

Coc, o borc.
Pacyn o sacmpi fries (bydd neb yn sylwi)


Dull:

Tynnwch y coc allan o'i bans, a'i leddfu'n slow bach...tra'n pigo o'r bag...yn slow bach...


JONI - PAID SIARAD MOR FOCHEDD AR FORD BWYD- Dwy fenyw'n priodi'n ddiweddar.
- Jiw jiw.
- ... a un yn troi i'r llall, a'n gweud

"Pwy sy'n gwisgo'r trwser?"

"Yr un 'da coese shit. Ahhhhhhhhhhhh."

- Sdim lot oi gariad fa'na.
- Mond sex t'wel. Ma'r lesbianz ma i gyd 'run peth. Mond blydi sex ma nhw mo'yn. Wel, a menyw bert.
- Swno fel fi
- Ie, ond ma coc-o-borc 'da ti Joni.Dou foi'n mabwysiadu dwy ferch fach yn ddiweddar.

"Sdim rhyfedd bo' trais a pethe ych a fi'n digwydd i fenywod."
"Ie, gwedwch chi Dad."
"Wir i ti. YCH A FI. MOCH. BLOODY MOCH."
"Dat 'an!"
Closet homosexual wy ti. Nage, closet transexual. Nage. Closet paedophile wy' ti.

Diolch Anti Jen. Sai'n ffansio chi rhagor. Chi bach yn gas. Nice pair mind.Ma' Dinas nol ar telly
Odyw e?
Na.Beth yw e am teits Joni?
Y whysu sy'n involved?
Ie, ti'n iawn...chwysu.
Beth sy'n bod a Littlewoods?

1. Y smell
2. Yr hen fois
3. Smell yr hen fois
4. Ffaaaaaaaac ol.


I gael yr ateb rhaid gwylio cyfres newydd Dudley: Cwcan ar stepen ddrws "smells like Littlewoods".

MA TOWN YN DIVE - IT'S OFFICIAL.

Mewn datganiad i'r wasg heddiw ma Maer Tref Caerfyrddin yn honni bod y dre'n "dive", a 'mond "pobl fucking nuts..." sy'n dewis byw mewn tref mor "shitty" a bod y mwyafrif yn gaeth i'r dre drwy rymoedd sy' tu hwnt i'w rheolaeth - megis y kids, yr invaliiiiiiiiiiids a'r smack-heads.

Dywedodd yr Aelod Seneddol Nick Ainger bod hi'n hen bryd i bobl sylweddoli mai marw yw unig obaith yr "O-O-Carmarthenites - that's right". Anghytuno wnaeth Adam Price AS...fel bloody arfer!WWWWWwwwwwwwwwwoaaaaaaaaaawwwwwwwwwbodyform, bodyformed for ewe
Mewn ymgais i ymhelaethu ar thema'r trac anfarwol "Cachu ar y Walia", mae Meinir Gwilym wedi dychwelyd i'r stiwdio ar gyfer concept album o'r enw "Dolur Rhydd". Yn rhoi help llaw iddi mae Bobby Sands. Dywedodd mewn cyfweliad gyda'r cylchgrawn "annibynnol" Balm, "Wy 'di pigo mewn i'r stiwdio at Meinir er mwyn sicrhau bod y gwaith o'r safon ucha' posib. Rhaid dechre gyda cachad o safon, cofiwch." Hefyd yn helpu ar draciau mi fydd Jonny Pw-pw, Tomi Seigen, Eric Shit Breath a Kylie Sholen.W MAWR W: "COCK ON A LEAD" - CRAZE NEWYDD CEI NEWYDD : Ffoniwch am ffurflen gais: 01267 232000

Y BRIODAS FAWR...THAI BRIDE SBESHAL

Dai - odi'r gake yn barod?
Pwy gec? Fi rhy vishi'n stwffo Stifyn.
Dai, you're fired.


O, fi 'di joio ca'l pawb dfaw, a ma'f bfiodas fawf wedi bod yn lyfli. Joch yn fowf. O na, bfill.Ti 'di clywed Eleri Sion?
Na, beth amdani?
Iaith! Ffaaaaaaaacinhel, dirty feckin mouth.
Heno ar eshfforshii...

un o gerddwr amlycaf Cymru sy'n cerdded dros Botswana mewn shorts tynn (sy'n gwthio'r pwrs i'r golwg)...ie...

Io....io io....

Bethan Gwanas ar saffafffffffffffi.


DUW MAWR YW: Homoaaaaaaaaaaaaaaaaaa: 01267 232000

BLWYDDYN HYWEL DDA

Be fues ti'n cusanu heddi te?
Gafr.
Gafar? Wel odd e'n ffein te?
Iawn yn jaaaaal.Ryan a Ronnie? Ma nhw 'di heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen farw.
O'n i'n meddwl bydde chi'n joio wotcho'r bois.
Pwy wotcho bois sy' 'di heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen farw?
Yyyyyyyy....?

Bandie ifanc yn hyrwyddo cerddoriaeth bois sy' 'di marw - yn eich gigs lleol...NAWF!
O'dd Edward-H yn gret heno.
Yyyy...nid Edward-H odd yn whare.
O. Pwy o' nhw te?
Led Zep.


CUE MAWR GLUE: Sticaaaaaaaaaaaaaaaaai: 01267 232000