Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

30.3.06

Ail frandio'r Ceidwadwyr yng Nghymru: Syniadau John "Boy" Jenkins

Fucking technoleg

Wastaaaaaaad yn win chep o Spar
Mae dy gwpan di'n llawn na na gwin chep o Spar
Na na na naaaaaaaa naaaaaaaa na, daaaa daa da da daaa daaaaaaaa
Mi yfwn pob deigryn o'th win chep o SparChips please.
Youwansauceonat?
Sori?
Youwansauceon THAT?
Oooo reit fi'n deall, yes please.
'Nionod wedi meddwiDwi'n 'nionyn heddiw de. 'Nionyn wedi meddwi. WNIONYN.

WIINWNS 'ANHelo Mr Jones. Wy' 'di meddwl am arwyddair newydd ar gyfer yr ysgol. Y' chi'n barod? Daaaaa-da-da-ra-ta-da-daaaaaaaaaaaaaaaa - "MA ISHE I TI BANSO". Wel?

Yyyy, wel ma neges dda 'na, ond efallai bod modd ei chyfleu hi'n wahanol....falle

Wy ti lico shoes newy' fi?

Nadw.
Oes rhywun arall yn ffindo podledu yn air brwnt?
Mr Jones, o's bosib bod modd i chi gadw UN pregeth yn rhydd o'ch nonsence llwyr....
Ca dy ben Ffaro cyn i fi bodledu dy blant di...
REIT, GRYNDA DI TWATTY, FI 'DI GRYNDO I DY GACHU DI ERS BLYNYDDOEDD. A'R FFACIN WRAIG SY ISHE DOD YN LLE CYNTA'. BOB DY SUL FI'N TROI LAN I 'R'NDO AR RHYW DWAT YN POINTO MAS BOD BYWYD RHWYDD 'DAG E CYN BOD E'N CA'L AELOD I NEUD Y GWAITH DROSTO FE 'DA DARLLENIADE CYN POPO FUCKING DVD MEWN I'R FFACIN MACHINE A ISTE NOL. CUNTCHOPSWANKCOCKARSEFIDDLINGFUCKCHOPS


HAIIIIAAAA. GWRANDEWCH SBYNCSION A THITSETAU: Fi'n gryf fel buwch, yn dyner fel oen swci, yn chwim fel pysgodyn a'n drewi fel iar. PWY SY ISHE GWELD HYNNY MEWN TREFN WAHANOL? Y-HY-HYYYY, BRYNTNI GWLEDIG. Ie, fi ishe threesome y buarth, nawr. RHYW MAWR DA-BYW: 01267 232000

29.3.06

MA'N WAITH CALED SUGNO COC 24-7

Odi ddi?
Fuck aye, just 'drych ar dy foss di.
FUCK. Ti'n iawn 'fyd.


Fi'n cofio'r dydd pan o'dd egwyddorion 'da fi.
Wy ti?
Na.BIG BAAAAAAAD TITIES
Bing bong - “Dry side attendant to reception please, dry side attendant to reception.”

Ers pryd ma Bonnie Tyler yn dry side attendant?

Wwww, siw'od 15 years nawr.

Jiw jiw.

Beth ti'n meddwl neud te?

Yyyyy, ffindo job fi'n lico, prynu ty, priodi, ca'l plant, pwsho nhw i fod yn feirdd, ennill cwpwl o gadeirie a wedyn llosgi nhw'n fyw ar tv game show newydd kevin davies - PEIRIAU CADEIRIAU EISTEDDFODOL 1901-2001.

Iawn. Cer te.
Fi 'di bod yn edrych ar Martyn Geraint mewn grass skirt ers 9 mis. FFAITH.


CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN HOSANA
PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER HOSANA
CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN HOSANA IDDO EF.

"Na na na na naaaaaaaa na Haleliwia" - HOI!
ILDIWCH yn enw ca-a-riad, cyn i ti dorri fy nghaaa-aaalon

P-A-R-C-H (CH i chi a fi), darganfod be ma'n golygu i mi, P-A-R-C-H (ch i ni), cymer ofal, look out JCB, hosana fo i mi, hosana fo i mi, sai hyd yn oed yn gweud sana, hooooooooooo, na na na naaaaaaaa na na naaaaaaa na na naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTi 'di clywed am Cadfael?
Na, beth?
Ma'n fynach.
Odi. A...?
O, ti'n gw'bo'.
Aye....ma pawn yn gwbo.
O. Wel o'n i ddim.


Ges 'di hanner owns o heroin yn diwedd?
Na. O'dd ishe tunic newydd ar Mamgu go gyfer y Gymanfa.
Ooooo, reit.
Just fel y ffilms brwnt, ma rhaid ti bisho ar wyneb morwyn unwaith yn dy fywyd...
Yyyyy, Mr Jones, os bosib mai nid dyma'r amser i rannu eich stori.
Fuck you. Pwy wy' ti? Fucking diacon shitty. 'Na gyd.
Be sy di bo mlan da ti heddi te?
LLIO TIN BOSS FI.
O.

Swydd Ddisgrifiad: Jobyn Coc
Rhaid i'r ymgeisydd berthyn i'r panel.
Rhaid i'r ymgeisydd feddu ar sgiliau mab.
Rhaid i'r ymgeisydd rwydweithio dros y ford swper.
Rhaid i'r ymgeisydd droi lan mewn crys t sy'n dweud mewn llythrennau bras - FI YW MAB Y BOSS

Ges di'r job 'na?
Do. Jolch Dadi.

Beth yw dy enw, fachgen?
Dicky Davies.
Davies ife? Mab pwy wy' ti te? Ai mab y Doctor o Borth Cawl? Na? Felly ma'n rhaid mai ti yw mab yr Aelod Seneddol.....na? Ife ti yw mab yr athronydd hoyw, Dicky B. Davies? Na? WEL PWY WY TI? NEB YW'R ATEB FY MACHGEN BACH I. NEB.


Sai'n hwr. Efalle 'mod i'n gweithio mewn swydd.....just am yr arian, ond sai'n hwren. A ma'r ffaith bo fi'n sugno coc y cyflogwr just yn golygu bo fi mo'yn bywyd haws....dim bo fi'n hwr. A ma'r ffaith bo fi'n llio tin y boss just yn dangos pa mor gyfrifol 'dwi....nid pointo mas bo fi'n hwren. A fi wastad yn gwisgo'n deidi i'r gwaith...ond dyw mo hynny'n golygu 'mod i'n hwr...just bo fi'n crefu am bach o hunan barch........... gan bo fi'n hwr heb egwyddorion ers misoedd. Fucking poo.
BA-RA-dA-BAAAAAAA-NA NA NA NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
RHYW MAWR BYW: 01267 232000