Yr Efengyl yn ôl Iesu Nicky Grist

11.3.07

VEIN ACADEMY

Libellés : , ,

DEFED WILIAM MORGAN

Dramau Cwlwm yn cyflwyno...

BACHAN MINISTRY OF AG YN DOD ROWND I GOWNTO DEFED MR WILIAM MORGAN

Mr Ministry of Ag: Faint o ddefed 'sda chi Mr Morgan?
William Morgan: Un, dou, tri...









"Reit te...rho dy dro'd ar y step...ie, 'na ni. Nawr dala 'mla'n i'r...'naaaa ni 'chan. Reit te, côd dy beint...gwd, gwd, t'm' bach 'to...nawr gwena..."

























Glywes i bo Cornell Campbell wedi ennill y wobr "Artist o Kingston" yng ngwobre RAP 'leni

Jiw jiw, droiodd e lan te?

Naddo.












SEILEJ



















THEILEJ




















Ma fatty 'di bo'n sic 'to..........





























"Oi, dere 'ma...be sy'n bod 'da dy ddwylo di? Aa? Agor dy law. NAWR!"



















"O, ych a fi, ca ddi glou fach..."








RHYW MAWR BYW YN FYW AR S4C: Dyrnau dirgel? Dyrnau ffyrnig? Set sy'n edrych fel porno chep? Ie glei. TIPIT.
"O, gwed e 'to."
TIPIT.
"Mmmm, unwaith 'to."
TIPIT.
"Paid bo'n shei..."
TIPIT

FFONIWCH: 01267 232000

Libellés : , ,